29 Αυγ 2016

Αυστηρότεροι έλεγχοι με την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς


Οι καιροί δυσκόλεψαν, η κοινωνία άλλαξε, οι κίνδυνοι αυξήθηκαν. Τα νέα δεδομένα δημιουργούν νέες ανάγκες και το σχολείο, αναπόφευκτα, αναπροσαρμόζεται. Πράγματα που θεωρούνταν απίθανα στα παρελθόν, όπως η καταγγελία ενός διευθυντή Δημοτικού για την εγγραφή μαθητή, σήμερα αποτελούν πραγματικότητα. Κι αν πιο παλιά, τα σχολεία μπορεί να μην ήταν τόσο τυπικά στην εξασφάλιση πιστοποιητικού γέννησης ενός παιδιού, πλέον θεωρείται βασική προϋπόθεση και μέτρο κατά της εμπορίας και εκμετάλλευσης ανηλίκου. Ακόμα και η απουσία ενός μαθητή από τη σχολική αίθουσα ή η αποχώρησή του πριν τη λήξη των μαθημάτων, είναι ζητήματα τα οποία τώρα πια, πρέπει να αντιμετωπίζονται με μεγαλύτερη υπευθυνότητα από πλευράς των διδασκόντων.

Όλα αυτά προκύπτουν από την πολυσέλιδη εγκύκλιο του υπουργείου Παιδείας προς τους διευθυντές των Δημοτικών, ενόψει της έναρξης της νέας σχολικής χρονιάς. Με στόχο την αποφυγή ανεπιθύμητων καταστάσεων και τη διασφάλιση των δικαιωμάτων και της προστασίας των μαθητών, καλεί τους εκπαιδευτικούς να εφαρμόσουν πιστά τις σχετικές οδηγίες και αναλόγως της κάθε περίπτωσης να ενημερώνουν το Υπουργείο, την Επίτροπο του Παιδιού, τους γονείς, το Γραφείο Ευημερίας ή ακόμα και την Αστυνομία.

> Παιδιά διαζευγμένων γονιών

Η εγγραφή ή μετεγγραφή παιδιών διαζευγμένων ή σε διάσταση γονιών χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή, υποδεικνύει το υπουργείο Παιδείας. Όπως εξηγεί, το Οικογενειακό Δικαστήριο κατά την εκδίκαση θεμάτων γονικής μέριμνας, συνήθως δίνει τη φύλαξη και φροντίδα στον ένα γονιό και αφήνει τις λοιπές πτυχές της γονικής μέριμνας, περιλαμβανομένου και του καθορισμού του σχολείου όπου θα φοιτήσει το παιδί, να ρυθμίζονται και να ασκούνται από κοινού και από τους δύο γονείς.

Με βάση τα πιο πάνω, τονίζει ότι «ο διευθυντής του σχολείου και κατ’ επέκταση το Υπουργείο δεν έχει δικαίωμα να εγγράψει μαθητή σε συγκεκριμένο σχολείο, έστω και αν εμπίπτει στην εκπαιδευτική περιφέρεια όπου διαμένει, αν δεν εξασφαλιστεί η συγκατάθεση και των δύο γονιών». Σε περίπτωση που δεν συμφωνούν οι γονείς, τότε θα πρέπει ο ένας και των δύο να απευθυνθεί στο Οικογενειακό Δικαστήριο για να καθορίσει με σχετικό διάταγμα το σχολείο που θα φοιτήσει ο μαθητής.

«Δυστυχώς, πολλές φορές εγγράφονται παιδιά διαζευγμένων ή σε διάσταση γονιών, χωρίς να είναι ενήμερο το σχολείο ότι οι γονείς είναι διαζευγμένοι ή σε διάσταση και εκ των υστέρων, καταγγέλλονται οι διευθυντές ή το Υπουργείο ότι ενήργησαν αυθαίρετα, αγνοώντας τα δικαιώματα του άλλου γονιού», αναφέρει χαρακτηριστικά. Συνεπώς, για πρόληψη και αποτελεσματική αντιμετώπιση τέτοιων προβλημάτων, το Υπουργείο υποδεικνύει προς τις Διευθύνσεις να βεβαιώνονται ότι υπάρχει η γραπτή συγκατάθεση και των δύο γονιών.

> Τα πιστοποιητικά γέννησης

Στην εγκύκλιο του Υπουργείου γίνεται ειδική αναφορά στην ανάγκη προσκόμισης επίσημου πιστοποιητικού γέννησης των παιδιών. Στις περιπτώσεις μαθητών που γεννήθηκαν εκτός Κύπρου, καλεί τα σχολεία να καθοδηγήσουν και να βοηθήσουν τους γονείς να υποβάλουν σχετικό αίτημα στην πρεσβεία της χώρας τους, ενώ στις περιπτώσεις παιδιών που γεννήθηκαν εντός Κύπρου να υποβάλουν αίτημα στην οικεία Επαρχιακή Διοίκηση.

Εάν πάλι δεν εξασφαλιστεί πιστοποιητικό γέννησης ή αν ο λόγος μη έκδοσης του εγγράφου είναι οικονομικός, οι Διευθύνσεις των σχολείων πρέπει να ενημερώσουν το Υπουργείο με απώτερο σκοπό την προώθηση του θέματος. Μάλιστα, εάν χρειαστεί θα ζητείται και η παρέμβαση της Επιτρόπου Προστασίας των Δικαιωμάτων του Παιδιού.

Το Υπουργείο επισημαίνει τη σημαντικότητα του θέματος εγγραφής ενός παιδιού στο ληξιαρχείο του κράτους όπου γεννήθηκε, καθώς αποτελεί την πρώτη επίσημη αναγνώριση της ύπαρξης του από το κράτος, γεγονός που αντιπροσωπεύει την αναγνώριση της ατομικής αξίας κάθε παιδιού. Παράλληλα όμως, υπογραμμίζει πως «είναι και ένα ισχυρό μέσο προστασίας των παιδιών από τον κίνδυνο εμπορίας, δουλεμπορίου, παιδοκτονίας, οικονομικής εκμετάλλευσης, απαγωγής ή άλλες μορφές μεταχείρισής τους που είναι ασύμβατες με τα δικαιώματα τους».

> Οι απουσίες μαθητών

Για αποτροπή δυσάρεστων καταστάσεων, όπου μαθητές μπορεί να απουσιάζουν από το σχολείο εν αγνοία των γονιών τους, αλλά και για ν’ αντιληφθούν οι μαθητές και γονείς ότι το σχολείο νοιάζεται για το συμφέρον τους, οι δάσκαλοι πρέπει:

α) Να αποστείλουν επιστολή στους γονείς με την οποία να τονίζεται ότι πρέπει να ενημερώνουν το σχολείο έγκαιρα ότι το παιδί τους θα απουσιάζει, είτε τηλεφωνικώς, είτε γραπτώς είτε κατ’ ιδίαν.
β) Το πρώτο διάλειμμα οι εκπαιδευτικοί να ενημερώνουν τη διεύθυνση του σχολείου για τις περιπτώσεις μαθητών που απουσιάζουν και δεν έχουν ενημερωθεί σχετικά από τους γονείς.
γ) Η γραμματεία ή οι δάσκαλοι να επικοινωνούν με τους γονείς για να διαπιστωθεί κατ' αρχάς, εάν είναι ενήμεροι για την απουσία του παιδιού τους και να δοθεί ο λόγος της απουσίας.
δ) Όταν οι γονείς πρόκειται να παραλάβουν τα παιδιά τους πριν τη λήξη των μαθημάτων, θα πρέπει πρώτα να ενημερώσουν σχετικά το σχολείο.

Στην εγκύκλιο υπογραμμίζεται, τέλος, ότι «για όλες τις περιπτώσεις αδικαιολόγητων απουσιών, τα επαρχιακά γραφεία Παιδείας ενημερώνουν την Αστυνομία ή και το Γραφείο Ευημερίας για να προβούν σε περαιτέρω ενέργειες ώστε να διασφαλιστεί το δικαίωμα των παιδιών στην εκπαίδευση».

Ημερολόγιο επιστροφής Δημοτικής και Μέσης Εκπαίδευσης

Οι εκπαιδευτικοί Μέσης Εκπαίδευσης θα παρουσιαστούν στις σχολικές μονάδες για ανάληψη καθηκόντων την Πέμπτη 1η Σεπτεμβρίου. Ώς τις 6 Σεπτεμβρίου θα πρέπει να πραγματοποιηθούν οι ανεξετάσεις και κατατακτήριες εξετάσεις και μέχρι τις 8 του μηνός, να ολοκληρωθούν ενέργειες όπως η κατανομή των μαθητών σε τμήματα, η κατανομή υπευθυνοτήτων και ανάληψη τμημάτων από τους εκπαιδευτικούς, ο καταρτισμός ωρολογίου προγράμματος κ.α.

Οι μαθητές όλων των τάξεων της Μέσης Εκπαίδευσης θα παρουσιαστούν στα σχολεία τους την Παρασκευή 9 Σεπτεμβρίου για να κατανεμηθούν σε τμήματα, να πάρουν βιβλία και στη συνέχεια να αρχίσουν μαθήματα.

Οι δάσκαλοι, νηπιαγωγοί και ειδικοί εκπαιδευτικοί θα παρουσιαστούν στα σχολεία τη Δευτέρα 5 Σεπτεμβρίου. Μέχρι και τις 9 του μηνός θα ολοκληρωθούν οι διαδικασίες που είναι απαραίτητες ώστε να αρχίσει απρόσκοπτα η λειτουργία των σχολείων. Επίσης, από τις 6 μέχρι τις 9 Σεπτεμβρίου, οι διδάσκοντες θα παρακολουθούν επιμορφωτικά σεμινάρια στο πλαίσιο του «διημέρου εκπαιδευτικού.

Οι μαθητές των Δημοτικών θα παρουσιαστούν στα σχολεία τους τη Δευτέρα 12 Σεπτεμβρίου για να κατανεμηθούν σε τμήματα, να πάρουν βιβλία και να αρχίσουν κανονικά τα μαθήματα. Θα παραμείνουν στο σχολείο μέχρι τη 1.05 το μεσημέρι.

Όλα τα παιδιά προδημοτικής ηλικίας 48/12 – 58/12 καθώς και τα παιδιά κάτω των 48/12 που φοιτούσαν σε νηπιαγωγείο και την προηγούμενη χρονιά, θα αρχίσουν κανονικά τη φοίτησή τους στις 12 του μήνα. Τα παιδιά ηλικίας 3 - 48/12 θα αρχίσουν να φοιτούν σταδιακά, σύμφωνα με το πρόγραμμα φοίτησης του κάθε νηπιαγωγείου, με βάση ατομικό κλιμακωτό ωράριο. Με σταδιακή, δηλαδή, καθημερινή αύξηση του χρόνου παραμονής τους μέχρι την πλήρη προσαρμογή τους. Το πρόγραμμα θα λειτουργήσει κανονικά για όλα τα παιδιά το αργότερο μέχρι τις 16 Σεπτεμβρίου, οπόταν και θα ολοκληρωθεί η προσέλευση όλων των παιδιών.

Έργα πέραν των €62 εκατ.

Σύμφωνα με τα στοιχεία των τεχνικών υπηρεσιών, η συνοπτική κατάσταση των έργων όλων των βαθμίδων που εκτελούνται και αφορούν στην έναρξη της νέας χρονιάς είναι:

◗ Ο συνολικός αριθμός των έργων που υλοποιούνται είναι 112 με προϋπολογισμένη δαπάνη €62.598.046.
◗ Από αυτά τα 62 είναι μεγάλης κλίμακας με προϋπολογισμό €62.395.160 και 50 μικρής κλίμακας με προϋπολογισμό €1.202.886.
◗ 54 έργα μεγάλης κλίμακας θα συνεχιστούν και κατά τη σχολική χρονιά 2016-2017 με συνολικό προϋπολογισμό €59.795.158.
◗ Οκτώ έργα μεγάλης κλίμακας με συνολικό προϋπολογισμό €1.600.001 ολοκληρώθηκαν ή θα αποπερατωθούν πριν την έναρξη των μαθημάτων.
◗ 42 έργα μικρής κλίμακας θα συνεχιστούν και μετά την έναρξη της χρονιάς με προϋπολογισμό €995.618.
◗ Οκτώ μικρής κλίμακας έργα με συνολικό προϋπολογισμό €207.268 θα αποπερατωθούν πριν την έναρξη της χρονιάς.

Πηγή: Φιλελεύθερος

0 comments:

Δημοσίευση σχολίου

Παρακαλείστε όπως αποφεύγετε απρεπείς λέξεις και εκφράσεις.