3 Δεκ 2016

Νόμιμο το όριο ηλικίας για προσλήψεις στην Αστυνομία


Ο καθορισμός ανώτατου ορίου ηλικίας για πρόσληψη σε επιχειρησιακές θέσεις στην Αστυνομία δεν παραβιάζει το κοινοτικό δίκαιο, αποφάνθηκε το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η απόφαση δημιουργεί δεδομένα σε όλη την επικράτεια της Ε.Ε. και ως εκ τούτου θα μπορούσε να τύχει εφαρμογής ανάλογη πρόνοια και σε ό,τι αφορά προσλήψεις στα σώματα ασφαλείας στην Κύπρο, όπου σημειώθηκε πρόσφατα διχογνωμία.

Το νομικό σημείο το οποίο κλήθηκε να αποσαφηνίσει το ΔΕΕ αφορούσε διαφορά η οποία ήχθη ενώπιον του Ανωτάτου Δικαστηρίου της Αυτόνομης Κοινότητας της Χώρας των Βάσκων στην Ισπανία. Ενώπιον της Δικαιοσύνης προσέφυγε υποψήφιος για πρόσληψη στην Αστυνομία της εν λόγω κοινότητας και ο οποίος αποκλείστηκε λόγω ηλικίας, αφού ξεπερνούσε το όριο των 35 ετών.

Το ΔΕΕ κλήθηκε να εξετάσει τη συγκεκριμένη υπόθεση υπό το φως των προνοιών ευρωπαϊκής οδηγίας που σκοπό έχει τη θέσπιση γενικού πλαισίου για την καταπολέμηση των διακρίσεων, μεταξύ άλλων, λόγω ηλικίας, στον τομέα της απασχολήσεως και της εργασίας. Εξετάζοντας τα δεδομένα υπέδειξε ότι «οι ιδιαίτερες σωματικές ικανότητες συνιστούν χαρακτηριστικό που συνδέεται με την ηλικία, τα δε καθήκοντα που σχετίζονται με την προστασία των ατόμων και των αγαθών, με τη σύλληψη και επιτήρηση των δραστών εγκληματικών πράξεων καθώς και με τις προληπτικές περιπολίες ενδέχεται να απαιτούν τη χρήση σωματικής δυνάμεως».

Υπό αυτές τις συνθήκες το Δικαστήριο αποφάνθηκε ότι η επιβολή ηλικιακού ορίου μπορεί να θεωρηθεί, «αφενός, πρόσφορη για την επίτευξη του σκοπού εξασφαλίσεως της επιχειρησιακής ετοιμότητας και της εύρυθμης λειτουργίας της οικείας αστυνομικής υπηρεσίας και, αφετέρου, ως μη υπερβαίνουσα το αναγκαίο για την επίτευξη του εν λόγω σκοπού μέτρο».

Η κατάληξη ήταν ότι δεν παραβιάζεται στο ευρωπαϊκό δίκαιο και δη η αρχή της ίσης μεταχείρισης σε περιπτώσεις κατά τις οποίες για προσλήψεις σε τέτοιου είδους θέσεις προβλέπεται ηλικιακό όριο.

Πηγή: Φιλελεύθερος

0 comments:

Δημοσίευση σχολίου

Παρακαλείστε όπως αποφεύγετε απρεπείς λέξεις και εκφράσεις.