21 Ιαν 2017

Πύργοι και στην Αγία Νάπα


Διευρύνονται οι επιτρεπόμενες χρήσεις στη μαρίνα στην Αγία Νάπα με την περίληψη τουριστικών χρήσεων ώστε να είναι οικονομικά βιώσιμο το όλο έργο. Έτσι εκτός από τη μαρίνα, δυναμικότητας 600 θέσεων ελλιμενισμού σκαφών μήκους από 10 μέχρι 60 μέτρων, θα περιλαμβάνει εμπορικές και οικιστικές αναπτύξεις.

Η μαρίνα θα περιλαμβάνει επαύλεις, διαμερίσματα, εστιατόρια, μπαρ, καταστήματα, καφέ, μπουτίκ και διάφορα καταστήματα. Θα περιλαμβάνει επίσης πολυώροφα οικιστικά συγκροτήματα σε δύο 26ώροφους πύργους. Μετά την έγκριση του χωροταξικού σχεδίου από το Τμήμα Περιβάλλοντος, σε στάδιο αδειδότησης βρίσκονται άλλες οικιστικές αναπτύξεις συμπεριλαμβανομένων των δύο πύργων. Ήδη ο ένας πύργος έχει πάρει το πράσινο φως για αδειοδότηση από το Τμήμα Περιβάλλοντος, ενώ θετική γνωμάτευση εξασφάλισε η εταιρεία M.M. Makronisos Marina Ltd (στην οποία συμμετέχουν με 80% ο Αιγύπτιος επιχειρηματίας Naguib Sawiris και με 20% η εταιρεία Καραμοντάνης) και για την ανέγερση εμπορικών αναπτύξεων με καταστήματα και κέντρα αναψυχής, κτήριου πολλαπλών χρήσεων, αλλά και στεγασμένου χώρου στάθμευσης.

Το έργο, με προϋπολογισμό €220 εκατ. αναμένεται να είναι έτοιμο το 2020, δεδομένου ότι οι εντός θαλάσσης υποδομές της μαρίνας Αγίας Νάπας, όπως εκτιμάται, θα έχουν αποπερατωθεί σε διάστημα τριών ετών.

Σημειώνεται ότι η εταιρεία κατέθεσε στην περιβαλλοντική Αρχή δύο Μελέτες Εκτίμησης Επιπτώσεων στο Περιβάλλον (ΜΕΕΠ) και ακολούθως τέσσερις Προκαταρκτικές Εκτιμήσεις Επιπτώσεων στο Περιβάλλον (ΠΕΕΠ). Εκκρεμούν στην περιβαλλοντική Αρχή για έγκριση ο δυτικός πύργος και πρόσθετες επαύλεις.

Η περιβαλλοντική Αρχή εισηγείται στο Τμήμα Πολεοδομίας και Οικήσεως όπως αδειοδοτήσει τα έργα του ανατολικού πύργου και των εμπορικών αναπτύξεων, με την προϋπόθεση πως θα εφαρμόζονται οι όροι που περιλαμβάνονται στη γνωμάτευση ημερ. 13/4/2016 για το σύνολο του έργου της Makronissos Marina Ltd και αφορούν στο υπό αίτηση έργο, καθώς και την ενσωμάτωση στην πολεοδομική άδεια συγκεκριμένων όρων που περιλαμβάνονται στις Προκαταρκτικές Εκθέσεις Επιπτώσεων στο Περιβάλλον.

Το Τμήμα Περιβάλλοντος, αφού αξιολόγησε τις Μελέτες Εκτίμησης Επιπτώσεων και Δέουσας Εκτίμησης Επιπτώσεων στο Περιβάλλον που εκπονήθηκαν και αξιολογήθηκαν κατά το στάδιο αδειοδότησης της Makronissos Marina Ltd σε επίπεδο Master Plan, την υπό όρους θετική γνωμάτευση για την αδειοδότηση της Makronissos Marina Ltd, τις θέσεις των μελών της Επιτροπής και των διαφόρων τμημάτων και υπηρεσιών, εξέδωσε θετική γνωμάτευση. Οι θέσεις που εκφράστηκαν είναι:

α) Το μέγεθος της ανάπτυξης και το γεγονός πως χωροθετείται εντός των ορίων της Ζώνης Ειδικής Προστασίας «Λιοπέτρι - Αγ. Θέκλα» του Δικτύου Natura 2000, αναμένεται να επιφέρει πίεση και αρνητικές επιπτώσεις στην προστατευόμενη περιοχή και στα είδη που φιλοξενούνται. Ο σχεδιασμός επίσης και το ύψος των κτηρίων του 26ώροφου πύργου αναμένεται να επηρεάσει το πολιτιστικό περιβάλλον της περιοχής, ενώ ο όγκος των κτηρίων θα αποκόψει την οπτική πρόσβαση των διερχομένων βόρεια της μονάδας προς την κατεύθυνση της θάλασσας.

β) Η κατασκευή και λειτουργία της μονάδας στον συγκεκριμένο χώρο θα επιφέρει αρνητικές και μη αναστρέψιμες επιπτώσεις στη Ζώνη Ειδικής Προστασίας (ΖΕΠ) Λιοπετρίου - Αγ. Θέκλας και πιο συγκεκριμένα στο είδος Charadrius leschenaultii καθώς και σε είδη χλωρίδας του Κόκκινου Βιβλίου της Κύπρου, όπως διαπιστώθηκε στην έκθεση της Δέουσας Εκτίμησης των Επιπτώσεων στο Περιβάλλον για το έργο της Makronissos Marina Ltd.

γ) Αρνητικές επιπτώσεις διαπιστώθηκαν και κατά την αξιολόγηση του έργου σε επίπεδο Master Plan, οι οποίες καταγράφονται στην Περιβαλλοντική Γνωμάτευση ημερ. 13/4/2016.

Τονίζεται ότι η μαρίνα θα αναπτυχθεί στο δυτικό άκρο της Αγίας Νάπας, σε μια λεπτή παράκτια λωρίδα γης ανάμεσα στο εκκλησάκι της Αγίας Θέκλας και της χερσονήσου Μακρόνησος. Το έργο συνίσταται από την ανάπτυξη μικτών χρήσεων στο παραλιακό μέτωπο, όπως εμπορικές, οικιστικές, πολιτισμικές, αθλητικές και διοικητικές/κυβερνητικές χρήσεις, που θα περιβάλλουν μια νέα σύγχρονη μαρίνα και τις σχετικές κατασκευές στο θαλάσσιο μέρος.

Tο έργο χωροθετείται εξ ολοκλήρου εντός της Ζώνης Ειδικής Προστασίας (ΖΕΠ) για τα πουλιά «Αγία Θέκλα - Λιοπέτρι» που ανήκει στο Ευρωπαϊκό Δίκτυο Natura 2000, παρόλο που η επιλογή της συγκεκριμένης θέσης για την ανάπτυξη της μαρίνας Αγίας Νάπας επιλέγηκε το 2001, πολύ πριν την ένταξη της περιοχής στο Δίκτυο.

Η Μελέτη Δέουσας Εκτίμησης για τη ΜΕΕΠ, που υποβλήθηκε αρχικά, αξιολογήθηκε από την περιβαλλοντική Αρχή, με τη συνεργασία εμπειρογνωμόνων από κρατικές υπηρεσίες και μη κυβερνητικούς οργανισμούς (ΜΚΟ) και, σύμφωνα με την αξιολόγηση, οι επιπτώσεις του έργου αναμένεται να είναι αρνητικές και μη αναστρέψιμες για το είδος Charadrius leschenaultii, το οποίο διαχειμάζει στην περιοχή και αποτελεί το είδος χαρακτηρισμού της ΖΕΠ.

Δεδομένου ότι οι επιπτώσεις του έργου στη ΖΕΠ και το είδος Charadrius leschenaultii θα είναι αρνητικές, μη αναστρέψιμες, και ελλείψει εναλλακτικών λύσεων, η Δημοκρατία επικαλέστηκε επιτακτικούς λόγους υπέρτερου δημοσίου συμφέροντος, περιλαμβανομένων λόγων κοινωνικής ή οικονομικής φύσεως, για να μπορέσει να προχωρήσει στην αδειοδότησή του. Παράλληλα, το υπουργείο Εσωτερικών προχώρησε στην ένταξη άλλης περιοχής στο Δίκτυο Natura 2000 ως αντισταθμιστικό.

Πύργος με 90 διαμερίσματα

Πράσινο φως για την ανέγερση πύργου με 90 οικιστικά διαμερίσματα και 6 καταστήματα έλαβε από την Περιβαλλοντική Αρχή η ιδιοκτήτρια εταιρεία της μαρίνας Αγίας Νάπας, η οποία θα κατασκευαστεί στην περιοχή Αγίας Θέκλας - Μακρόνησου. Ο ανατολικός πύργος στη μαρίνα θα τυγχάνει εμπορικής και οικιστικής χρήσης. Αποτελείται από 26 ορόφους, μεσοπάτωμα, ισόγειο και υπόγειο. Πιο συγκεκριμένα στην ανάπτυξη τοποθετούνται μεταξύ άλλων: 90 διαμερίσματα, δύο ρετιρέ στους ορόφους 25 και 26, τέσσερα διαμερίσματα τεσσάρων υπνοδωματίων, 32 τριών υπνοδωματίων, 34 διαμερίσματα δύο υπνοδωματίων, 18 διαμερίσματα ενός υπνοδωματίου, χώρος για σπα και γυμναστήριο στον 3ο όροφο του κτηρίου. Ο πύργος περιλαμβάνει τριώροφο χώρο στάθμευσης που θα εκτείνεται από το ισόγειο μέχρι και τον 3ο όροφο.

Εμπορική ανάπτυξη και καταστήματα

Την ανέγερση εμπορικής ανάπτυξης με καταστήματα και κέντρα αναψυχής, κτήριο πολλαπλών χρήσεων και στεγασμένου χώρου στάθμευσης προγραμματίζει η εταιρεία ΜΜ Makronisos Marina Ltd, στη μαρίνα Αγίας Νάπας.

Το έργο αφορά στην ανέγερση εμπορικής ανάπτυξης με καταστήματα και κέντρα αναψυχής και θα περιλαμβάνει:

• Ανάπτυξη με καταστήματα και Χώρους Αναψυχής (Pyare Village)
• Κέντρα Αναψυχής (συμπεριλαμβανομένου του Yacht Club)
• Κτήριο Πολλαπλών Χρήσεων (Event Centre)
• Στεγασμένο Χώρο Στάθμευσης δύο επιπέδων (συμπεριλαμβανομένων εστιατορίων, καφετεριών και καταστημάτων).

Η ανέγερση του έργου θα πραγματοποιηθεί σε χώρο που θα ανακτηθεί / επιχωματωθεί από τη θάλασσα, εντός των ορίων του έργου της μαρίνας Αγίας Νάπας.

Ο χώρος ανάπτυξης του έργου βρίσκεται περίπου 950m ανατολικά από την οργανωμένη παραλία λουσμένων της παραλίας Αγίας Θέκλας και περίπου 750m δυτικά της χερσονήσου Μακρόνησος. Ειδικότερα η ανάπτυξη χωροθετείται νότια της λεωφόρου Αγίας Θέκλας.

Τα προτεινόμενα Κτήρια Εμπορικής Χρήσης και Αναψυχής θα ανεγερθούν στο βορειοανατολικό τμήμα της μαρίνας Αγίας Νάπας και πλησίον τους θα τοποθετούνται ο Ανατολικός Πύργος και το κτήριο Harbour Master. To βόρειο τμήμα των τεμαχίων όπου θα ανεγερθούν εφάπτεται με δρόμο, τον οποίο θα κατασκευαστεί στα πλαίσια της ανάπτυξης της μαρίνας Αγίας Νάπας.

Το έργο προτείνεται να υλοποιηθεί σε στενή βραχώδη παράκτια λωρίδα στην περιοχή της Αγίας Θέκλας στα δυτικά της Αγίας Νάπας. Ο χώρος ανάπτυξης βρίσκεται εντός της Ζώνης Ειδικής Προστασίας Αγίας Θέκλας-Λιοπέτρι που θεωρείται σημαντικό σημείο για τους μεταναστευτικούς διαδρόμους και τη διαχείμαση ενός αριθμού πουλιών από την Κύπρο και την ΕΕ συνολικότερα. Το οικόπεδο ανάπτυξης έχει χαρακτηριστεί ως Ειδική Ζώνη για την Ανάπτυξη της μαρίνας.

Πηγή: Φιλελεύθερος

0 comments:

Δημοσίευση σχολίου

Παρακαλείστε όπως αποφεύγετε απρεπείς λέξεις και εκφράσεις.