5 Μαρ 2017

Προκλητικοί μισθοί και επιδόματα κρατικών αξιωματούχων


Σε καιρούς που ο κατώτατος μισθός ανέρχεται στα 800 ευρώ μηνιαίως, κρατικοί αξιωματούχοι έχουν στο τέλος κάθε μήνα επιταγή που ξεπερνά τις 12.000 ευρώ.

Δεν αναφερόμαστε μόνο στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, ούτε στους Υπουργούς. Ο πλέον ακριβοπληρωμένος κρατικός αξιωματούχος είναι ο Έφορος Αποκρατικοποιήσεων Κωνσταντίνος Ηροδότου, ο οποίος έχει ετήσιο μικτό εισόδημα 182.440 ευρώ, με το σύνολο της μισθοδοσίας και των επιδομάτων του μετά την αφαίρεση της έκτακτης εισφοράς και τη μείωση των απολαβών να ανέρχεται στις 147.163 ευρώ (η έκτακτη εισφορά όμως καταργήθηκε από την 1η Ιανουαρίου. Ο Έφορος κατέβαλλε 1,75% επί του μισθού του). Στο ποσόν αυτό περιλαμβάνονται και δύο επιδόματα: 18.000 για έξοδα παραστάσεως και 1.740 ευρώ για φιλοξενία.

Ο ίδιος ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας έχει συνολικές απολαβές 132.360 ευρώ, δηλαδή η επιταγή του είναι κατά 14.803 ευρώ πιο κάτω από αυτήν του Εφόρου Αποκρατικοποιήσεων.

Θα πρέπει να σημειωθεί ότι στη Βουλή συζητείται τις τελευταίες εβδομάδες θέμα κατάργησης της Μονάδας Αποκρατικοποιήσεων, αφού θεωρείται ότι η αποστολή της εξετελέσθη λόγω απόσυρσης των νομοσχεδίων για αποκρατικοποιήσεις εκ μέρους της κυβέρνησης.

Ολα τα στοιχεία του ρεπορτάζ για τους μισθούς και τα επιδόματα τα οποία δημοσιεύουμε, περιέχονται σε έγγραφο το οποίο απέστειλε στην εφημερίδα μας η διεύθυνση του Τμήματος Δημόσιας Διοίκησης και Προσωπικού του Υπουργείου Οικονομικών. Εκείνο που δεν φαίνεται στο έγγραφο είναι το γεγονός ότι ο Εφορος Αποκρατικοποιήσεων παραιτήθηκε πριν απο 18 ημέρες, στις 14 Φεβρουαρίου, από τη θέση του και διορίσθηκε την επομένη, στις 15 δηλαδή Φεβρουαριου, στην θέση του εκτελεστικού συμβούλου στην Κεντρική Τράπεζα.

Ο μισθός του Προέδρου

Ο δεύτερος μεγαλύτερος μισθός είναι, όπως προαναφέραμε, αυτός του Προέδρου της Δημοκρατίας. Ο ακαθάριστος, περιλαμβανομένου και του 13ου, μισθός του ανέρχεται στις 127.307 ευρώ. Έχει επίσης 35.857 ευρώ επίδομα για έξοδα παραστάσεως. Συνολικά οι ετήσιες καθαρές απολαβές του Προέδρου ανέρχονται στις 132.360 ευρώ.

Γενικός Εισαγγελέας και δικαστές του Ανωτάτου

Ο Γενικός Εισαγγελέας, ο Βοηθός Γενικός Εισαγγελέας έχουν συνολικές καθαρές απολαβές που ανέρχονται στις 125.761 ευρώ και περιλαμβάνουν επίδομα για έξοδα παραστάσεως, το οποίο ανέρχεται στις 18.000 ευρώ.

Ο Πρόεδρος και οι Δικαστές του Ανωτάτου Δικαστηρίου έχουν τον ίδιο ακριβώς μικτό μισθό με τον Γ. Εισαγγελέα (136.756 ευρώ ετησίως), η επιταγή τους όμως είναι μεγαλύτερη, αφού στις απολαβές τους δεν εφαρμόζεται η περικοπή έκτακτης εισφοράς, η οποία όπως προαναφέρουμε καταργήθηκε από την 1η Ιανουαρίου. Συγκεκριμένα οι καθαρές απολαβές των Δικαστών του Ανωτάτου ανέρχονται στις 154.756 ευρώ.

ΕΔΥ και ΕΕΥ

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Δημόσιας Υπηρεσίας έχει ακαθάριστο μισθό 112.889 ευρώ, και 18.000 ευρώ επίδομα για έξοδα παραστάσεως. Οι καθαρές απολαβές του ήταν μέχρι πρότινος 107.024 ευρώ, ενώ τώρα με την κατάργηση της καταβολής έκτακτης εισφοράς θα είναι κατά μερικές χιλιάδες ευρώ υψηλότερες.

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας έχει ακαθάριστες απολαβές ύψους 106.518 ευρώ και επίδομα για έξοδα παραστάσεως ύψους 18.000 ευρώ. Οι καθαρές απολαβές του ανέρχονται στις 102.023 ευρώ, ενώ τώρα θα πρέπει να είναι αυξημένες κατά μερικές χιλιάδες ευρώ λόγω, όπως προαναφέρουμε, της κατάργησης της έκτακτης εισφοράς. (Το ίδιο ισχύει για όλες τις μισθοδοσίες που δημοσιεύουμε πιο κάτω).

Ο Πρόεδρος της Βουλής και οι Γενικοί Διευθυντές

Κατά τι χαμηλότερες είναι οι συνολικές ακάθαρτες απολαβές του Προέδρου της Βουλής. Ανέρχονται στις 129.734 ευρώ και περιλαμβάνουν επίδομα για έξοδα παραστάσεως ύψους 29.186 ευρώ. Οι καθαρές ετήσιες απολαβές του Προέδρου της Βουλής ανέρχονται στις 106.119 ευρώ.

Η Πρόεδρος της Επιτροπής Προστασίας του Ανταγωνισμού έχει ακαθάριστες ετήσιες απολαβές ύψους 104.532 ευρώ και επίδομα εξόδων παραστάσεως ύψους 18.000 ευρώ. Το σύνολο της μισθοδοσίας της ανέρχεται στις 122.532 ευρώ και οι καθαρές απολαβές της στις 100.465 ευρώ.

Τις ίδιες ακριβώς απολαβές και επιδόματα έχουν και οι εξής κρατικοί αξιωματούχοι:

*Γενικοί Διευθυντές Υπουργείων,
*Ο Γενικός Διευθυντής της Βουλής,
*Ο Γενικός Ελεγκτής,
*Ο Γενικός Λογιστής,
*Ο Αρχηγός της Αστυνομίας,
*Ο Αρχιπρωτοκολλητής,
*Ο Διευθυντής του γραφείου του Προέδρου,
*Η Επίτροπος Διοικήσεως.

Ο Αρχηγός του Στρατού

Ο ακαθάριστος μισθός του Αρχηγού του Στρατού ανέρχεται στις 104.532 ευρώ και έχει ειδικό επίδομα ύψους 6.690 ευρώ. Όμως, όπως αναφέρεται στις σημειώσεις για τη συγκεκριμένη θέση η μισθοδοσία του Αρχηγού καθορίζεται, καταβάλλεται και φορολογείται από την Ελληνική Δημοκρατία, ενώ η Κυπριακή Δημοκρατία καταβάλλει ειδικό ετήσιο επίδομα ως εξ Ελλάδος αξιωματικός ύψους 7871 ευρώ - 15%.

Ο Έφορος Φορολογίας έχει ακαθάριστες απολαβές ύψους 100.000 ευρώ και ειδικό επίδομα ύψους 12.000 ευρώ. Οι καθαρές απολαβές του ανέρχονται στις 92.197 ευρώ.

Η Πρόεδρος της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς και ο Πρόεδρος της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας έχουν ακαθάριστες απολαβές ύψους 104.532 ευρώ και ειδικό επίδομα η μεν πρώτη ύψους 6.144 και ο δεύτερος 5.100 ευρώ. Οι καθαρές ετήσιες απολαβές της Προέδρου της ΕΚ ανέρχονται στις 91.158 ευρώ και του Προέδρου της Ρυθμιστικής Αρχής στις 90.338 ευρώ.

Χαμηλότεροι κατά 13.139 ευρώ οι μισθοί των Υπουργών από αυτούς των Γ. Διευθυντών

Οι Υπουργοί, ο Υφυπουργός παρά τω Προέδρω, ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος και η Επίτροπος Νομοθεσίας και Προστασίας των Δικαιωμάτων του Παιδιού έχουν ακαθάριστες απολαβές ύψους 81.890 έκαστος και επίδομα για έξοδα παραστάσεως ύψους 23.905 ευρώ. Οι καθαρές απολαβές τους ανέρχονται στις 87.326 ευρώ.

Οι Διευθυντές μεγάλων κυβερνητικών τμημάτων, η Επίτροπος Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων, ο Επίτροπος Αγροτικών Πληρωμών και ο Έφορος Υπηρεσίας Συνεργατικών Εταιρειών έχουν ακαθάριστες απολαβές ύψους 96.591 ευρώ και ειδικό επίδομα ύψους 5.100 ευρώ. Οι καθαρές απολαβές τους ανέρχονται στις 84.104 ευρώ.

Τα μέλη της Επιτροπής Δημόσιας Υπηρεσίας έχουν καθαρές ετήσιες απολαβές 80.227 ευρώ, ενώ ο καθαρός μισθός του Υπαρχηγού της Εθνικής Φρουράς ανέρχεται στις 80.101 ευρώ.

Τα μέλη της Επιτροπής Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας έχουν καθαρές απολαβές 74.050 ευρώ, ο Αντιπρόεδρος της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς 73.663 ευρώ και ο Βοηθός Επίτροπος Οργανισμού Αγροτικών Πληρωμών 73.582 ευρώ.

Ο Επίτροπος Προεδρίας για Ανθρωπιστικά Θέματα αμείβεται με 74.278 ευρώ, ενώ οι εισαγγελείς με 71.687 ευρώ. Οι Διευθυντές Κλινικής επίσης έχουν καθαρές απολαβές 71.687 ευρώ.

Βουλευτές

Οι βουλευτές έχουν ετήσιες καθαρές απολαβές ύψους 69.412 ευρώ. Σε αυτό το ποσόν περιλαμβάνεται επίδομα εξόδων παραστάσεως και επίδομα γραμματειακών υπηρεσιών. Τον ίδιο καθαρό μισθό έχουν και οι Αντιπρόσωποι των Θρησκευτικών Ομάδων. Αξίζει να σημειωθεί ότι ο Ειδικός Σύμβουλος του Προέδρου της Βουλής έχει κατά τι μεγαλύτερο μισθό από τους βουλευτές, αφού αμείβεται καθαρά με 69.528 ευρώ.

Πηγή: SigmaLive

0 comments:

Δημοσίευση σχολίου

Παρακαλείστε όπως αποφεύγετε απρεπείς λέξεις και εκφράσεις.