13 Μαρ 2017

Πώς αυξάνεται η σύνταξη σας


Σε αρκετές περιπτώσεις οι ασφαλισμένοι στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων δεν γνωρίζουν τα λεγόμενα «πλασματικά χρόνια» που έχουν και για τα οποία τους ασφαλίζει το κράτος παρέχοντας τους τη δυνατότητα να αυξήσουν τις εργασιακές τους μονάδες αναφορικά με τη σύνταξη που θα δικαιούνται.

Το κυπριακό κράτος δίνει τη δυνατότητα ασφάλισης εργαζομένων παρέχοντας τους τις ασφαλιστέες αποδοχές τους άνευ της δικής τους υποχρέωσης καταβολής εισφορών.

Υπάρχουν συγκεκριμένες περιπτώσεις κατά τις οποίες ο εργαζόμενος/ ασφαλισμένος λαμβάνει ασφάλισης και παίρνει εργασιακές μονάδες χωρίς ο ίδιος να καταβάλλει ασφαλιστικές εισφορές.

Πότε συμβαίνει αυτό

• Για την περίοδο φοίτησης σε εκπαιδευτικό ίδρυμα μετά το 16ο έτος της ηλικίας ενός ατόμου. Κατά τη διάρκεια, δηλαδή, φοίτησης σε εκπαιδευτικό ίδρυμα (πχ Λύκειο) ένα άτομο λαμβάνει ασφάλιση από το κράτος χωρίς το ίδιο να εισφέρει οικονομικά.

• Για την περίοδο θητείας στην Εθνική Φρουρά ένας στρατιώτης λαμβάνει επίσης ασφάλιση από το κράτος η οποία θα προσμετρείται στη σύνταξη του.

• Για τις περιόδους που κάποιος λαμβάνει συγκεκριμένα επιδόματα από το Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων όπως :

  • επίδομα ασθενείας
  • ανεργίας
  • μητρότητας
  • σωματικής βλάβης

• Για την περίοδο που απουσιάζει από την εργασία του λόγω γονικής άδειας.

Μητρότητα

Αναφορικά με το ζήτημα της μητρότητας υπάρχουν αρκετά δικαιώματα στην ασφάλιση μιας γυναίκας και η παροχή σε αυτήν ασφάλισης χωρίς τη δική της εισφορά.

Δηλαδή, προστίθεται χρόνος ασφάλισης για τη μητρότητα με αποτέλεσμα μια γυναίκα:

να αποκτά δικαίωμα σύνταξης έστω κι αν δεν έχει καλύψει τα εργασιακά της χρόνια
αλλά και να αυξάνεται το ποσό της σύνταξης της ανάλογα με το πόσα παιδιά έχει γεννήσει ή έχει υιοθετήσει.

Σε σχέση με τα «πλασματικά χρόνια» μία γυναίκα αποκτά το δικαίωμα ασφάλισης χωρίς τη δική της συνεισφορά για περίοδο μέχρι και 156 εβδομάδων μέσα σε διάστημα 12 χρόνων από τη γέννηση του ΚΑΘΕ παιδιού.

Οι πρόνοιες αυτές σχετικά με τη μητρότητα ενισχύουν σε μεγάλο βαθμό την κάλυψη των κενών στην ασφάλισή μιας γυναίκας και της επιτρέπουν να λαμβάνει τη σύνταξη της.

Περιπτώσεις αύξησης του ποσού της σύνταξης

Όταν υπάρχουν εξαρτώμενα άτομα για ένα συνταξιούχο τότε δίνεται σε αυτόν αύξηση στη σύνταξη του για την κάλυψη των αναγκών των εξαρτώμενων ατόμων.

• Όταν υπάρχει σύζυγός με την οποία απαραίτητη προϋπόθεση είναι να συζεί και να συντηρεί.

(Εξαιρούνται οι περιπτώσεις κατά τις οποίες η σύζυγος εργάζεται)

• Όταν ο δικαιούχος έχει παιδί κάτω των 15 ετών.

• Όταν έχει άγαμη κόρη ηλικίας μεταξύ 15 και 23 ετών και η οποία τυγχάνει τακτικής εκπαίδευσης.

• Όταν έχει άγαμο γιο ηλικίας μεταξύ 15 και 25 ετών και ο οποίος υπηρετεί τη στρατιωτική του θητεία στην Εθνική Φρουρά ή τυγχάνει τακτικής εκπαίδευσης.

• Όταν υπάρχει, ανεξάρτητα από ηλικία, το οποίο είναι ανίκανο να αυτοσυντηρηθεί σε μόνιμη βάση ή όταν υπάρχει σύζυγος ανίκανος να εργαστεί και ο οποίος συντηρείται από τη σύζυγό του,

• Όταν υπάρχει γονέας ανίκανος για εργασία και ο οποίος συντηρείται από τον ασφαλισμένο ή την ασφαλισμένη.

• Καθώς και όταν υφίσταται ανήλικος αδελφός ή αδελφή που συντηρείται από τον ασφαλισμένο/ασφαλισμένη.

Πηγή: onlycy

0 comments:

Δημοσίευση σχολίου

Παρακαλείστε όπως αποφεύγετε απρεπείς λέξεις και εκφράσεις.