8 Μαρ 2017

Καταγγελία κατά Χάσικου για ασυμβίβαστο


Σε καταγγελία εναντίον του υπουργού Εσωτερικών, Σωκράτη Χάσικου, σχετικά με τον νόμο περί «ασυμβίβαστου», προχώρησε ο Γενικός Ελεγκτής Οδυσσέας Μιχαηλίδης με επιστολή του προς τον Γενικό Εισαγγελέα της Δημοκρατίας, Κώστα Κληρίδη και προς την αρμόδια Επιτροπή, η οποία εξετάζει ζητήματα τέτοιας φύσεως.

Σύμφωνα με καταγγελία, ενώ ο κ. Χάσικος υπέγραψε σχετικό έντυπο με βάση το οποίο διαβεβαίωσε πως δεν είχε δραστηριότητες ασυμβίβαστες με τον ρόλο του ως υπουργού Εσωτερικών, φέρεται να εξακολουθεί να είναι μέτοχος σε εταιρεία η οποία νοικιάζει κτήριο στο κράτος.

Το ότι ο κ. Χάσικος εξακολουθεί να είναι μέτοχος στην εταιρεία (κατά 60%) επιβεβαιώνεται, σύμφωνα με την καταγγελία, και από το αρχείο του Εφόρου Εταιρειών. Μάλιστα, ο φάκελος της εν λόγω εταιρείας φαίνεται, σύμφωνα πάντα με την καταγγελία, να έχει ενημερωθεί στις 7.11.2016, δηλαδή σχετικά πρόσφατα.

Ο ίδιος ο κ. Χάσικος δήλωσε άγνοια σχετικά με τη διεξαγωγή της έρευνας και πρόσθεσε πως όταν διορίστηκε Υπουργός βρισκόταν ήδη σε εξέλιξη το συμβόλαιο ενοικίασης κτηρίου εταιρείας του στο Τμήμα Πολιτικής Αεροπορίας.

Από τα σχετικά αρχεία του Τμήματος Πολιτικής Αεροπορίας το οποίο νοικιάζει το κτήριο από την εταιρεία στην οποία φέρεται να είναι μέτοχος ο κ. Χάσικος, προκύπτει ότι εισπράχθηκαν €118.201 και άλλες €47.280. Σε αυτά δεν υπολογίστηκαν ακόμη οι εισπράξεις από τα ενοίκια του έτους 2016.

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, ο κ. Χάσικος ήταν διευθυντής της εταιρείας μέχρι τις 28/2/2013, οπόταν προφανώς παραιτήθηκε λόγω του διορισμού του στο πόστο του υπουργού Εσωτερικών. Ωστόσο, φέρεται να παρέμεινε μέτοχος της εταιρείας η οποία συναλλάσσεται με το δημόσιο.

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, το 2016 το Τμήμα Πολιτικής Αεροπορίας προκήρυξε εκ νέου διαγωνισμό για να στεγαστεί, και η εταιρεία στην οποία φέρεται να εξακολουθεί να είναι μέτοχος ο κ. Χάσικος, υπέβαλε προσφορά η οποία μάλιστα ήταν και η χαμηλότερη.

Γιατί όμως είναι μεμπτόν και μάλιστα, αν αποδειχθεί, συνιστά και ποινικό αδίκημα, η συμμετοχή ενός Υπουργού σε μια εταιρεία που συναλλάσσεται με το δημόσιο; Στη σχετική νομοθεσία «Ο περί του Ασυμβίβαστου προς την Άσκηση των Καθηκόντων Ορισμένων Αξιωματούχων της Δημοκρατίας Ορισμένων Επαγγελματικών και Άλλων Συναφών Δραστηριοτήτων τους Νόμος του 2008 (7(I)/2008)», αναφέρονται και τα εξής:

Ασυμβίβαστο:

3.-(1) Τηρουμένων των οικείων περί ασυμβιβάστου διατάξεων του Συντάγματος και των κατ’ ιδίαν εφαρμοστέων νόμων και κανονισμών, οι ακόλουθες ενέργειες, δραστηριότητες ή ιδιότητες δεν επιτρέπεται να αναλαμβάνονται, ενεργούνται ή συντρέχουν στο πρόσωπο οποιουδήποτε αξιωματούχου ή καθ’ όλη τη διάρκεια της θητείας του στο αξίωμα:

(γ) Η υποβολή προσφοράς και/ή η ανάληψη από τον ίδιο τον αξιωματούχο ατομικά ή από εταιρεία, συνεταιρισμό, επιχείρηση ή κοινοπραξία, στην οποία συμμετέχει είτε ως απλός μέτοχος είτε ως μέλος του διοικητικού συμβουλίου με οποιαδήποτε ιδιότητα, είτε ως νομικός σύμβουλος αυτών, οποιασδήποτε σύμβασης προμήθειας, έργων ή υπηρεσιών προς τον δημόσιο τομέα, προς οποιοδήποτε νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου ή κρατική ή ημικρατική εταιρεία.
Γίνεται αντιληπτό, πως αν ισχύει ότι ο κ. Χάσικος εξακολουθεί να είναι μέτοχος στη συγκεκριμένη εταιρεία (η οποία παρέχει υπηρεσίες στο κράτος), τότε επηρεάζεται από τη νομοθεσία, αφού δεν είναι μόνο απλώς μέτοχος αλλά και μεγαλομέτοχός της.

Στον κατάλογο των αξιωματούχων της Δημοκρατίας που ελέγχονται στο πλαίσιο του νόμου για το «ασυμβίβαστο», περιλαμβάνονται οι υπουργοί και ο υφυπουργός παρά τω Προέδρω, οι βουλευτές, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, ο Διοικητής της Κεντρικής Τράπεζας, ο Γενικός Ελεγκτής της Δημοκρατίας και άλλοι.

Για την Επιτροπή Διερεύνησης του Ασυμβίβαστου, στη νομοθεσία αναφέρονται και τα εξής:

4.-(1) Καθιδρύεται Επιτροπή Διερεύνησης Ασυμβιβάστου, που θα καλείται «η Επιτροπή», η οποία αποτελείται από έναν συνταξιούχο δικαστή, ο οποίος ενεργεί ως πρόεδρος της Επιτροπής, τον Γενικό Λογιστή της Δημοκρατίας, από έναν Εισαγγελέα της Δημοκρατίας του Γραφείου του Γενικού Εισαγγελέα της Δημοκρατίας και από τον Γενικό Διευθυντή της Βουλής των Αντιπροσώπων που θα ενεργούν ως μέλη και θα διορίζονται από το Υπουργικό Συμβούλιο.
(2) Η Επιτροπή διερευνά αυτεπάγγελτα ή κατόπιν καταγγελίας ή μετά από γραπτή αποκάλυψη του προσώπου που αναλαμβάνει κάποιο αξίωμα, που αναφέρεται στον Πίνακα του παρόντος Νόμου, σύμφωνα με το άρθρο 5(1).
(4) Αν η Επιτροπή αποφανθεί ότι συντρέχουν λόγοι ασυμβιβάστου αλλά και είτε διαπιστωθεί είτε δε διαπιστωθεί επηρεασμός από τους πιο πάνω αξιωματούχους ή από οποιονδήποτε από αυτούς για αποκόμιση άμεσου ή έμμεσου οικονομικού οφέλους του αξιωματούχου ή της πιο πάνω εταιρείας, του συνεταιρισμού, της επιχείρησης ή της κοινοπραξίας, τότε, αφού ερευνήσει, συντάσσει αιτιολογημένο πόρισμα, το οποίο καταθέτει στο διορίζον αυτό όργανο.

Πηγή: Φιλελεύθερος

0 comments:

Δημοσίευση σχολίου

Παρακαλείστε όπως αποφεύγετε απρεπείς λέξεις και εκφράσεις.