29 Μαρ 2017

Αντισταθμιστική ενίσχυση σε γεωργούς στη βάση Natura 2000


Αντισταθμιστική ενίσχυση σε γεωργούς στη βάση του πλαισίου Natura 2000 και της οδηγίας πλαισίου για τα ύδατα ανακοινώνει ο Κυπριακός Οργανισμός Αγροτικών Πληρωμών.

Σε ανακοίνωσή του αναφέρεται ότι ο οργανισμός «μέσω του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης, εφαρμόζει μέσω της Ενιαίας Αίτησης Εκταρικής Επιδότησης δύο καθεστώτα μέσω των οποίων παρέχεται αντισταθμιστική ενίσχυση στους δικαιούχους για την τήρηση των προνοιών του Μέτρου σε περιοχές του Δικτύου Natura 2000, ώστε να αποφεύγεται η υποβάθμιση των φυσικών οικοτόπων».

Πρόκειται για τη δράση 12.1.1 «Διατήρηση ασυγκόμιστης παραγωγής σε γεωργικές και δασικές περιοχές Natura 2000 και περιοχές συνεκτικότητας, η οποία «αφορά στήριξη σε δενδρώδεις καλλιέργειες ύψους €16 το δεκάριο εφόσον μένει η παραγωγή ασυγκόμιστη κατά 10% και στήριξη σε ετήσιες καλλιέργειες ύψους €8 το δεκάριο, όπου και πάλι τα τεμάχια σε σύνολο 10% δεν πρέπει να συγκομίζονται πριν το τέλος Ιουλίου».

Προστίθεται ότι στο η δράση 12.1.2 «αφορά αντισταθμιστική στήριξη σε δικαιούχους που αφήνουν αβόσκητους τους βοσκοτόπους τους μεταξύ 15 Φεβρουαρίου και 15 Απριλίου». Επεξηγείται ότι «η απαγόρευση της βόσκησης κατά την περίοδο που αναφέρεται στο μέτρο δίνει τον απαραίτητο χρόνο στη φυσική βλάστηση για να ολοκληρώσει τα στάδια ανθοφορίας και καρποφορίας».

Η δράση 12.1.2, συμπληρώνεται, «θα εφαρμοστεί σε 4.163,90 εκτάρια συνολικά, στις περιοχές του Δικτύου Natura 2000: Χερσόνησος Ακάμα (1.803,60 εκτάρια) και Κοιλάδα Διαρίζου (2.360,30 εκτάρια)».

Για τις δύο δράσεις μπορούν να υποβληθούν αιτήσεις μέσω του συστήματος υποβολής ενιαίας αίτησης του ΚΟΑΠ στην ιστοσελίδα: http://www.eas.capo.gov.cy/, καταλήγει η ανακοίνωση.

Πηγή: ΚΥΠΕ

0 comments:

Δημοσίευση σχολίου

Παρακαλείστε όπως αποφεύγετε απρεπείς λέξεις και εκφράσεις.