13 Απρ 2017

Εγκρίθηκε Σχέδιο Κινήτρων για απασχόληση 800 νέων ανέργων


Το Υπουργικό Συμβούλιο ενέκρινε τα κίνητρα για την πρόσληψη ατόμων από 25 έως 29 ετών
Εξουσιοδότηση στην Υπουργό Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων Ζέτα Αιμιλιανίδου, ώστε να μπορεί να προβαίνει σε οποιεσδήποτε τροποποιήσεις του εν λόγω σχεδίου για σκοπούς συγχρηματοδότησης από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο

Σχέδιο Παροχής Κινήτρων για την απασχόληση νέων ηλικίας από 25 μέχρι 29 ετών που βρίσκονται εκτός απασχόλησης, εκπαίδευσης ή κατάρτισης ενέκρινε το Υπουργικό Συμβούλιο σε χθεσινή του συνεδρία, υπό τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας Νίκο Αναστασιάδη.

Παράλληλα, το Υπουργικό Συμβούλιο έδωσε την απαραίτητη εξουσιοδότηση στην Υπουργό Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων Ζέτα Αιμιλιανίδου, ώστε να μπορεί να προβαίνει σε οποιεσδήποτε τροποποιήσεις του εν λόγω σχεδίου τις οποίες κρίνει απαραίτητες για σκοπούς συγχρηματοδότησης από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο ή/και σε άλλες, επουσιώδεις, τροποποιήσεις, καθώς και σε οποιεσδήποτε τροποποιήσεις απαιτηθούν, ως αποτέλεσμα της αναθεώρησης των Κανονισμών για τις Ενισχύσεις Ήσσονος Σημασίας και όπου αυτή κρίνει σκόπιμο, και να ενημερώνει ανάλογα το Υπουργικό Συμβούλιο ή/και να επαναφέρει το θέμα σε αυτό.

Τι προνοεί το σχέδιο
Το Σχέδιο Παροχής Κινήτρων προνοεί την παροχή ενισχύσεων-χορηγιών σε εργοδότες για την πρόσληψη, κατά την περίοδο της πρόσκλησης, νέων ηλικίας από 25 μέχρι 29 ετών (29 ετών και 364 ημερών), εγγεγραμμένων στη Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης (ΔΥΑ) που βρίσκονται εκτός απασχόλησης, εκπαίδευσης ή κατάρτισης.

Η ενίσχυση με βάση το Σχέδιο αφορά παροχή οικονομικής βοήθειας προς τον εργοδότη ύψους 70% του μισθολογικού κόστους του εργοδοτουμένου που θα προσληφθεί με ανώτατο όριο 8 χιλιάδων 400 ευρώ. Η χορηγία θα παραχωρείται για τους πρώτους δέκα μήνες απασχόλησης και με υποχρέωση του εργοδότη για διατήρηση της εργοδότησης του απασχολουμένου για δύο πρόσθετους μήνες, χωρίς επιχορήγηση.

Το υπό αναφορά Σχέδιο καταρτίστηκε με βάση σχετικό Κανονισμό της Ευρωπαϊκής Επιτροπής της 18ης Δεκεμβρίου 2013 για την εφαρμογή των άρθρων 107 και 108 της Συνθήκης για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις ενισχύσεις ήσσονος σημασίας.

Προϋπολογισμός
Ο συνολικός προϋπολογισμός του Σχεδίου ανέρχεται στα 6.700.000 ευρώ και ο στόχος είναι η τοποθέτηση στην αγορά εργασίας 800 ανέργων. Οι αιτήσεις συμμετοχής από ενδιαφερομένους θα υποβάλλονται σε συγκεκριμένες χρονικές περιόδους, οι οποίες θα καθορίζονται στις προσκλήσεις που ανακοινώνει ο Φορέας Διαχείρισης.
Σε περίπτωση που εξαντληθεί το ποσό του προϋπολογισμού, το Σχέδιο θα λήξει με ανακοίνωση στον ημερήσιο Τύπο.

Μικρή μείωση ανεργίας
Υπενθυμίζεται ότι μικρή μείωση κατέγραψε η ανεργία τον Φεβρουάριο του 2017, όπως διαφαίνεται από στοιχεία που ανακοίνωσε στις αρχές του μήνα η Ευρωπαϊκή Στατιστική Υπηρεσία. Σύμφωνα με τα στοιχεία, το ποσοστό ανεργίας στην Κύπρο ανήλθε τον δεύτερο μήνα του έτους στο 12,9% από 13,1% τον Ιανουάριο και 13,4% τον Φεβρουάριο του 2016. Το ποσοστό ανεργίας ανάμεσα στους νέους (κάτω των 25 ετών) φθάνει το 30,4%.

Πρόσληψη Ναυαγοσωστών
Επίσης, το Υπουργικό Συμβούλιο ενέκρινε την πρόσληψη και απασχόληση από Δήμους και Κοινότητες 12 συνολικά επιπρόσθετων εποχικών ωρομίσθιων Ναυαγοσωστών, για σκοπούς επαρκούς στελέχωσης των Ναυαγοσωστικών Μονάδων, με στόχο την παροχή ύψιστης ασφάλειας προς τους λουόμενους και προστασία του τουριστικού προϊόντος. Σημειώνεται ότι το 50% της δαπάνης θα καταβληθεί στους Δήμους και τις Κοινότητες από το Κράτος μέσω της Κρατικής Χορηγίας, από πιστώσεις που θα εξεύρει και θα διαθέσει για τον σκοπό αυτόν ο Υπουργός Οικονομικών.

Πηγή: Η Σημερινή

0 comments:

Δημοσίευση σχολίου

Παρακαλείστε όπως αποφεύγετε απρεπείς λέξεις και εκφράσεις.