26 Απρ 2017

Ανοικτός Διαγωνισμός για το νέο λογότυπο του Δήμου Αμμοχώστου


Ανοικτό Διαγωνισμό για το νέο του λογότυπο προκήρυξε ο Δήμος Αμμοχώστου.

Όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση που εξέδωσε ο κατεχόμενος Δήμος, ο διαγωνισμός είναι ανοικτός για όλους όσοι επιθυμούν να συμμετάσχουν επαγγελματίες γραφίστες και μη, ενώ όπως αναφέρεται κύρια χρώματα που πρέπει να χρησιμοποιηθούν είναι το γαλάζιο και το χρυσομπέζ, χρώματα που όπως αναφέρεται έχουν συμβολικό χαρακτήρα καθώς το γαλάζιο συμβολίζει τη θάλασσα και το χρυσομπέζ την άμμο της Αμμοχώστου.

1. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Ο Διαγωνισμός είναι ανοιχτός για όλους όσους επιθυμούν να συμμετάσχουν: Γραφίστες, Διαφημιστικά Γραφεία, Φοιτητές Γραφικών Τεχνών / Επιστημών αλλά και για μη ειδικούς.

2. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
Για ερωτήματα που ενδεχομένως προκύψουν σχετικά με τον διαγωνισμό, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθυνθούν στο Τμήμα Γραμματείας του Δήμου Αμμοχώστου στην ηλεκτρονική διεύθυνση ammochostos.famagusta.municipality@cytanet.com.cy ή στον τηλεφωνικό αριθμό +357 25386969.

3. ΜΟΡΦΗ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗ ΛΟΓΟΤΥΠΟΥ
Το Λογότυπο πρέπει:
• Να είναι πρωτότυπο και μοναδικό, όπως ορίζεται στον Περί του Δικαιώματος Πνευματικής Ιδιοκτησίας Νόμο, του 1976 περιλαμβανωμένων όλων των τροποποιήσεων του μέχρι σήμερα.
• Να προσελκύει την προσοχή και να ενισχύει την εικόνα και τον ρόλο του Δήμου Αμμοχώστου.
• Να είναι αναγνωρίσιμο, φρέσκο, δυναμικό και επιδεκτικό σε σμίκρυνση και σε μεγέθυνση χωρίς να χάνει την επικοινωνιακή του δύναμη, να είναι λειτουργικό στη χρήση του ώστε να μπορεί να αναπαραχθεί σε οποιαδήποτε εφαρμογή (π.χ. πινακίδες, σημαίες, αυτοκόλλητα, σφραγίδες, κάρτες, επιστολές, φάκελοι αλληλογραφίας, ιστοσελίδα, κοινωνικά δίκτυα) κ.λπ.
• Δεν υπάρχει περιορισμός σε ότι αφορά τη γραμματοσειρά.
• Τα κύρια χρώματα που θα χρησιμοποιηθούν θα πρέπει να είναι το γαλάζιο και το χρυσομπέζ. Προς πληροφόρηση των ενδιαφερομένων τα 2 αυτά χρώματα έχουν συμβολικό χαρακτήρα αφού το γαλάζιο συμβολίζει την θάλασσα και το χρυσομπέζ την άμμο της Αμμοχώστου.
• Να αναγράφεται το όνομα του Δήμου Αμμοχώστου στην Ελληνική και Αγγλική Γλώσσα: ΔΗΜΟΣ ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ – FAMAGUSTA MUNICIPALITY.
• Είναι δυνατόν να αξιοποιηθεί και το υφιστάμενο λογότυπο.
• Να παραδοθεί ψηφιακά, σε διανυσματική (illustrator /photoshop), raster (png), joint photographic experts group (jpeg) και pdf μορφή, ασπρόμαυρο και έγχρωμo.

4. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν τις προτάσεις τους σε κλειστό φάκελο αυτοπροσώπως ή ταχυδρομικώς στα Κεντρικά Γραφεία του Δήμου Αμμοχώστου το αργότερο μέχρι τις 12 Μαΐου 2017 και ώρα 12:00 το μεσημέρι.
Στον φάκελο θα πρέπει να αναγράφεται «ΔΑ.ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ.1-2017 - Διαγωνισμός για τον σχεδιασμό Νέου Λογοτύπου του Δήμου Αμμοχώστου».
Στον φάκελο θα πρέπει να περιλαμβάνονται οι εξής πληροφορίες:
• Τα στοιχεία του δημιουργού (ονοματεπώνυμο, διεύθυνση, τηλέφωνο επικοινωνίας, email).
• Σύντομη παρουσίαση του Λογότυπου που με σαφήνεια να αναλύεται η γενική ιδέα και οι συμβολισμοί που εμπεριέχονται.
• Έγχρωμη και μαυρόασπρη εκτύπωση του Λογότυπου.
• CD/DVD ή USB με όλες τις ψηφιακές μορφές όπως αυτές περιγράφονται πιο πάνω.
• Την πλήρη αποδοχή των όρων του παρόντος Διαγωνισμού από τον συμμετέχοντα και δήλωση ότι το αποσταλμένο σχέδιο είναι πρωτότυπο και δεν καταπατούνται πνευματικά δικαιώματα (copyright) τρίτων.
Ο κάθε υποψήφιος θα έχει την δυνατότητα να υποβάλει μέχρι και πέντε (5) προτάσεις.
Ο φάκελος θα πρέπει να παραδοθεί στα Κεντρικά Γραφεία του Δήμου Αμμοχώστου μέχρι την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προτάσεων που αναφέρεται πιο πάνω στην διεύθυνση Λεωφόρος Αρχ. Μακαρίου ΙΙΙ 138, 3021 Λεμεσός ή Τ.Θ. 51682, 3507 Λεμεσός.
Προτάσεις που θα υποβληθούν με διαφορετικό τρόπο ή εκπρόθεσμα δεν θα ληφθούν υπόψη.

5. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ
Οι προτάσεις που θα υποβληθούν εμπρόθεσμα και σύμφωνα με τους όρους του Διαγωνισμού, θα αξιολογηθούν από 9-μελή Κριτική Επιτροπή η οποία θα αποτελείται από τους:
• Αλέξη Γαλανό | Δήμαρχο Αμμοχώστου (Πρόεδρο Κριτικής Επιτροπής),
• Χρίστο Χατζησωτήρη | Δημοτικό Σύμβουλο – Πρόεδρο Επιτροπής Επικοινωνίας & ΜΜΕ
• Γιώργο Χατζηθεοδοσίου | Δημοτικό Σύμβουλο – Αντιπρόεδρο Επιτροπής Επικοινωνίας & ΜΜΕ
• Παντελάκη Ανδρονίκου | Δημοτικό Σύμβουλο – Μέλος Επιτροπής Επικοινωνίας & ΜΜΕ
• Πόλυ Ευαγγελίδη | Δημοτικό Σύμβουλο – Μέλος Επιτροπής Επικοινωνίας & ΜΜΕ
• Ανδρέα Καζαμία | Δημοτικό Σύμβουλο – Μέλος Επιτροπής Επικοινωνίας & ΜΜΕ
• Πάμελα Αναστασίου Παπαϊακώβου | Δημοτική Σύμβουλο – Μέλος Επιτροπής Επικοινωνίας & ΜΜΕ
• Μαρία Τσούκκα | Δημοτική Σύμβουλο – Μέλος Επιτροπής Επικοινωνίας & ΜΜΕ
• Μαριλένα Μανώλη | Λειτουργό Διαφώτισης & Πολιτιστικών Θεμάτων
Για την επιλογή θα ακολουθηθεί η εξής διαδικασία:
Σε περίπτωση που θα υποβληθούν πολλές προτάσεις θα γίνει η επιλογή των 10 καταλληλότερων. Έπειτα, το κάθε μέλος της Κριτικής Επιτροπής θα επιλέξει τις δύο καλύτερες προτάσεις και θα τις κατατάξει σε σειρά με βάση τα πιο κάτω κριτήρια:
• Πρωτοτυπία (20%),
• Διαχρονικότητα (20%),
• Απλότητα και αναγνωσιμότητα του λογοτύπου (20%),
• Η συνάφεια του μηνύματος του δημιουργικού με το κεντρικό μήνυμα (20%),
• Δυνατότητα αναπαραγωγής του λογοτύπου σε όλα τα μέσα (εκτύπωση, Internet, κ.λπ) (20%).
Η κατάταξη των προτάσεων θα γίνει με τη σειρά της συνολικής βαθμολογίας που θα συγκεντρώσουν.

6. ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ
Ο Δήμος Αμμοχώστου:
• Δεν θα είναι υποχρεωμένος να υιοθετήσει οποιοδήποτε Λογότυπο που βραβεύτηκε, και είναι δυνατόν να μην υιοθετήσει κανένα Λογότυπο.
• Θα έχει την απόλυτη ιδιοκτησία όλων των Λογοτύπων που θα βραβευτούν και θα μπορεί να τα χρησιμοποιήσει με οποιοδήποτε τρόπο επιθυμεί.
• Στην περίπτωση που θα αποφασιστεί να υιοθετηθεί το σχετικό Λογότυπο, τότε ο Δήμος Αμμοχώστου μπορεί να ζητήσει από το νικητή να προβεί σε μικρές τροποποιήσεις στην πρότασή του (στα γράμματα ή στα χρώματα ή να προσθέσει κάποιο στοιχείο κ.λπ). Είναι αυτονόητο ότι οι αλλαγές αυτές θα είναι μικρές ώστε να μην
διαφοροποιούν την ιδέα της πρότασης.

7. ΕΠΑΘΛΟ
Στις δύο καλύτερες προτάσεις οι οποίες θα συγκεντρώσουν τη ψηλότερη βαθμολογία θα δοθούν τα ακόλουθα βραβεία:
• Πρώτο Βραβείο: €250.00
• Δεύτερο Βραβείο: €150.00
• Επαίνοι αν κριθεί αναγκαίο.
Τα βραβεία θα επιδοθούν με τρόπο που θα επιλέξει ο Δήμος Αμμοχώστου . Το κόστος των βραβείων θα καλυφθεί από το Ταμείο του Δήμου Αμμοχώστου. Τα αποτελέσματα του Διαγωνισμού θα ανακοινωθούν στην ιστοσελίδα του Δήμου Αμμοχώστου (www.famagusta.org.cy ) εντός 30 ημερών από την ημερομηνία λήξης υποβολής προτάσων.

SotiraNews

0 comments:

Δημοσίευση σχολίου

Παρακαλείστε όπως αποφεύγετε απρεπείς λέξεις και εκφράσεις.