30 Απρ 2017

Δημοσκόπηση Σημερινής: Το προφίλ του ιδανικού υποψηφίου


Έναν υποψήφιο που έχει προσωπική εμπειρία στην πολιτική και καλές σχέσεις τόσο με ηγέτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης όσο και με ηγέτες άλλων χωρών γενικά, ψάχνουν, μεταξύ άλλων, οι πολίτες

Πολλαπλά και σημαντικά χαρακτηριστικά πρέπει να διαθέτει ο υποψήφιος που θα επιλέξουν οι πολίτες στις επικείμενες Προεδρικές Εκλογές του Φεβρουαρίου του 2018. Σύμφωνα με τα ευρήματα δημοσκόπησης που διενήργησε το Γραφείο IMR/Πανεπιστήμιο Λευκωσίας για λογαριασμό της εφημερίδας «Σημερινή», ο υποψήφιος, μεταξύ άλλων, πρέπει να διαθέτει ισχυρή προσωπικότητα, να είναι μαχητικός, τίμιος και να προωθεί τα συμφέροντα του τόπου, ενώ αν είναι νεαρός ή έχει καλές σχέσεις τόσο με ηγέτες της Ε.Ε. όσο και με ηγέτες άλλων χωρών είναι ένα επιπρόσθετο θετικό στοιχείο.

Ταυτόχρονα, οι πολίτες δίνουν μεγάλη σημασία στις θέσεις του υποψηφίου επί όλων των σημαντικών τομέων (Κυπριακό, οικονομία, εσωτερική διακυβέρνηση), ενώ κρίνουν τις διαπραγματεύσεις για Κυπριακό και την καταπολέμηση της ανεργίας στους νέους, ως τις βασικότερες προτεραιότητες που θα πρέπει να έχει ο νέος Πρόεδρος.

Ταυτότητα έρευνας
Γραφείο: IMR/Πανεπιστήμιο Λευκωσίας,
Ανάθεση: Εφημερίδα «Σημερινή»,
Ημερομηνία διεξαγωγής: Απρίλιος 2017,
Κάλυψη: Παγκύπρια - Αστικές & Αγροτικές περιοχές,
Χαρακτηριστικά δείγματος: Άνδρες και γυναίκες ηλικίας 18+,
Μέγεθος δείγματος: 500 άτομα,
Επιλογή δείγματος: Τυχαία στρωματοποιημένη δειγματοληψία,
Συλλογή στοιχείων: Τηλεφωνικές συνεντεύξεις με τη χρήση δομημένου ερωτηματολογίου.

Τα χαρακτηριστικά
Έναν υποψήφιο, ο οποίος θα προωθεί τα συμφέροντα του τόπου, θα έχει ισχυρή προσωπικότητα και θα είναι μαχητικός θέλουν οι πολίτες, οι οποίοι τόσο σε πρώτη αναφορά όσο και σε συνολική αναφορά, δηλώνουν ότι ο υποψήφιος που θα επιλέξουν, θα πρέπει να πληροί αυτά τα χαρακτηριστικά. Την ίδια ώρα, οι πολίτες δίνουν αρκετή βαρύτητα στο να είναι τίμιο πρόσωπο, έχοντας μεγάλη εμπειρία στα πολιτικά δρώμενα του τόπου, να είναι ειλικρινής, να μην έχει σχέση με το οικονομικό κατεστημένο και να διαθέτει οργανωτικές ικανότητες. Στον αντίποδα, το εάν θα είναι νεαρό πρόσωπο ή αν είναι κομματικό στέλεχος και υπομονετικός, δεν είναι κάτι που ενδιαφέρει τους πολίτες, αφού κατατάσσουν τα εν λόγω χαρακτηριστικά στις τελευταίες θέσεις.

Τιμιότητα και ισχυρή προσωπικότητα
Ταυτόχρονα οι πολίτες κρίνουν ως πολύ σημαντικό το να είναι ο υποψήφιος για την Προεδρία της Δημοκρατίας τίμιος και να έχει ισχυρή προσωπικότητα. Ειδικότερα, στην κλίμακα 1 (καθόλου σημαντικό) με 10 (πολύ σημαντικό) η τιμιότητα συγκεντρώνει 9,59 και η ισχυρή προσωπικότητα 9,26. Αρκετά σημαντικό στοιχείο που πρέπει να διέπει έναν υποψήφιο για τους πολίτες είναι αυτός να έχει αίσθημα εθνικής συνείδησης (8,88), να έχει εμπειρία στα πολιτικά δρώμενα (8,882) και να είναι οραματιστής (8,32). Λιγότερο σημαντικό για τους πολίτες είναι το εάν θα είναι χαμηλών τόνων, αφού το εν λόγω στοιχείο συγκεντρώνει 6,22.

Εμπειρία και καλές σχέσεις με ηγέτες άλλων χωρών
Έναν υποψήφιο που έχει προσωπική εμπειρία στην πολιτική και καλές σχέσεις τόσο με ηγέτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης όσο και με ηγέτες άλλων χωρών γενικά, ψάχνουν οι πολίτες, αφού τέτοια χαρακτηριστικά θα επηρεάσουν σε μεγάλο βαθμό θετικά την ψήφο τους. Συγκεκριμένα, το εάν κάποιος έχει εμπειρία στην πολιτική αποτελεί θετικό στοιχείο για το 91%, ενώ το να έχει καλές σχέσεις με ηγέτες της Ε.Ε. αποτελεί συν για το 86% (89% καλές σχέσεις με ηγέτες άλλων χωρών γενικά).

Θετικά επηρεάζει την ψήφο των πολιτών το να είναι απόφοιτος πανεπιστημίου (84%), να είναι τεχνοκράτης (74%), να κατέχει προηγούμενο πολιτειακό αξίωμα (68%), να είναι καλός οικογενειάρχης (75%) και να είναι νεαρός (64%). Αρνητικά θα επηρέαζε την ψήφο των πολιτών, εάν στην οικογένεια του υποψηφίου υπάρχει παράδοση στην πολιτική σε ποσοστό 39% ή αν προέρχεται από εύπορη οικογένεια σε ποσοστό 37%. Το εάν είναι επιχειρηματίας ή στέλεχος επιχείρησης δεν απασχολεί τους πολίτες.

Και τεχνοκράτη και κομματικό στέλεχος
Προτίμηση σε υποψήφιο που είναι τεχνοκράτης και κομματικό στέλεχος επιδεικνύουν οι πολίτες, αφού σε σχετικό ερώτημα, σε ποσοστό 56% δηλώνουν ότι είναι σημαντικό γι’ αυτούς να έχει εξίσου και τα δύο αυτά χαρακτηριστικά. Για το 35% των πολιτών είναι σημαντικό να είναι τεχνοκράτης, ενώ για έναν στους πέντε κρίνεται ως σημαντικό το να είναι κομματικό στέλεχος.

Ταυτόχρονα, σχεδόν διχασμένοι εμφανίζονται οι πολίτες στο εάν πρέπει να παίρνει ρίσκα ή να ακολουθεί ασφαλή διαδρομή, αφού προτίμηση σε υποψήφιο που παίρνει ρίσκα δείχνουν το 52%, ενώ υποψήφιο που ακολουθεί ασφαλή διαδρομή επιλέγουν το 46%. Ένα 2% δεν τοποθετούνται στο συγκεκριμένο θέμα.

Σημαντικοί όλοι οι τομείς
Μεγάλη σημασία δίνουν οι πολίτες στις θέσεις του υποψηφίου επί όλων των σημαντικών τομέων (Κυπριακό, οικονομία, εσωτερική διακυβέρνηση). Σε βαθμιαία κλίμακα από το 1 (καθόλου σημαντικό) μέχρι το 5 (πολύ σημαντικό), οι πολίτες αξιολογούν τον τομέα της οικονομίας με 4,68, το Κυπριακό με 4,59 και την εσωτερική διακυβέρνηση με 4,44.
Ως απότοκο τούτου, οι πολίτες ζητούν επί όλων των προαναφερθέντων τομέων αλλαγή πορείας από τον υποψήφιο που θα στηρίξουν. Ειδικότερα, αλλαγή πορείας στο Κυπριακό αξιώνουν το 67% (32% να μην αλλάξει πορεία), ενώ στην εσωτερική διακυβέρνηση αλλαγή πορείας ζητούν το 74% (25% να μην αλλάξει). Στο ζήτημα της οικονομίας, το 54% κρίνουν πως ο υποψήφιος θα πρέπει να αλλάξει πορεία και το 45% έχουν αντίθετη άποψη.

Κυπριακό κι ανεργία στις προτεραιότητες
Οι συνομιλίες για το Κυπριακό και η καταπολέμηση της ανεργίας στους νέους κρίνονται ως οι βασικότερες προτεραιότητες που θα πρέπει να έχει ο νέος πρόεδρος τόσο σε πρώτη αναφορά όσο και σε γενική αναφορά. Ειδικότερα, οι συνομιλίες για το Κυπριακό αποτελούν προτεραιότητα για το 55% (78% συνολική αναφορά), ενώ η καταπολέμηση της ανεργίας στους νέους για το 14% (47% συνολική αναφορά). Ως τρίτη προτεραιότητα αξιολογείται η μεταρρύθμιση στον τομέα της υγείας, ακολουθούμενη από την προσέλκυση επενδύσεων και την οικονομία ευρύτερα. Μεγάλη σημασία οι πολίτες δίδουν και στην ενίσχυση της ασφάλειας του τόπου, καθώς και στη μεταρρύθμιση της παιδείας. Η μείωση της φορολογίας, η εσωτερική διακυβέρνηση και οι πηγές ενέργειες, είναι ναι μεν κάποιες προτεραιότητες που θα πρέπει να έχει ο νέος Πρόεδρος, αλλά αξιολογούνται πιο χαμηλά απ’ ό,τι τα υπόλοιπα ζητήματα.

Κοντά στο 20% η αποχή
Η πλειοψηφία των ερωτηθέντων σε ποσοστό 80% δήλωσαν ότι σίγουρα θα ψηφίσουν (56%) και μάλλον θα ψηφίσουν (24%) στις επερχόμενες προεδρικές εκλογές, σε αντίθεση με το 12% που δηλώνουν ότι μάλλον θα απέχουν και ένα 8% που από τώρα ξεκαθαρίζουν πως σίγουρα δεν θα ψηφίσουν. Σε σχέση με το ενδιαφέρον για τις εξελίξεις αναφορικά με τις Προεδρικές ένας στους τέσσερεις δηλώνει ότι τον ενδιαφέρουν σε μεγάλο βαθμό και ένας στους τρεις σε αρκετό, ενώ 22% ενδιαφέρονται σε μικρό βαθμό κι ένας στους πέντε δεν ενδιαφέρεται καθόλου.

Μεγαλύτερο ενδιαφέρον για τις εξελίξεις παρουσιάζει η ηλικιακή ομάδα 45-64 ετών, ακολουθούμενη από τις ηλικίες 65 και άνω. Όσον αφορά τους νέους 18-24 ετών, μόλις ένας στους τρεις επιδεικνύει ενδιαφέρον για τις εξελίξεις. Ως προς την ενημέρωση γύρω από τις εξελίξεις, το 19% των ερωτηθέντων δηλώνουν ότι ενημερώνονται σε μεγάλο βαθμό και το 37% σε αρκετό, το 28% σε μικρό, ενώ 16% δεν ενημερώνονται καθόλου.

Πηγή: ΣΗΜΕΡΙΝΗ

0 comments:

Δημοσίευση σχολίου

Παρακαλείστε όπως αποφεύγετε απρεπείς λέξεις και εκφράσεις.