27 Απρ 2017

Ένας στους δύο Κύπριους ολοκληρώνει την τριτοβάθμια εκπαίδευση


Η Κύπρος ξεπερνά τους στόχους τής Ε.Ε. για την τριτοβάθμια εκπαίδευση και την εγκατάλειψη σχολείου

Μειώθηκε σημαντικά το ποσοστό των ατόμων που εγκατέλειψαν πρόωρα το σχολείο από το 14,5% το 2006 (22,5% άντρες και 8,2% γυναίκες) στο 7,7% το 2016 (11,4 άνδρες και 4,3 γυναίκες)

Η Κύπρος αύξησε το ποσοστό των ατόμων που παρακολουθούν την τριτοβάθμια εκπαίδευση από 36,0% το 2002 (35,9% άνδρες και 36,1% γυναίκες), σε 53,4% το 2016 (43,7% άνδρες και 62,1% γυναίκες), υπερβαίνοντας με ευρύ περιθώριο τον εθνικό στόχο του 46,0% που έθεσε η Ε.Ε., σύμφωνα με την Eurostat.

Την ίδια ώρα, η Κύπρος μείωσε σημαντικά το ποσοστό των ατόμων που εγκατέλειψαν πρόωρα το σχολείο από το 14,5% το 2006 (22,5% άντρες και 8,2% γυναίκες) στο 7,7% το 2016 (11,4 άνδρες και 4,3 γυναίκες), υπερβαίνοντας επίσης τον εθνικό στόχο του 10,0% (μόλις 13 κράτη-μέλη το έχουν επιτύχει).

Στο σύνολο της Ε.Ε. το ποσοστό των ατόμων ηλικίας 30 έως 34 ετών στην Ευρωπαϊκή Ένωση (Ε.Ε.) που ολοκλήρωσαν την τριτοβάθμια εκπαίδευση εξακολούθησε να αυξάνεται σταθερά, από 23,6% το 2002, στο 39,1% το 2016. Η τάση ήταν ακόμη ισχυρότερη για τις γυναίκες (από 24,5% το 2002 σε 43,9% το 2016, δηλαδή πάνω από τον συνολικό στόχο της στρατηγικής «Ευρώπη 2020») σε σχέση με τους άνδρες (από 22,6% σε 34,4%, δηλαδή κάτω από τον συνολικό στόχο της στρατηγικής «Ευρώπη 2020»). Ο στόχος της στρατηγικής «Ευρώπη 2020» είναι, τουλάχιστον το 40% για τις ηλικίες 30-34 ετών στην Ε.Ε. να έχουν ολοκληρώσει την τριτοβάθμια εκπαίδευση έως το 2020.

Εν τω μεταξύ, το ποσοστό των ατόμων που εγκαταλείπουν πρόωρα την εκπαίδευση και την κατάρτιση (ηλικίας 18-24 ετών) μειώθηκε σταθερά στην Ε.Ε. από 17,0% το 2002 σε 10,7% το 2016. Οι νέες γυναίκες (9,2% το 2016) 12,2%. Ο στόχος της στρατηγικής «Ευρώπη 2020» είναι να μειωθούν τα ποσοστά πρόωρης εγκατάλειψης του σχολείου στην Ε.Ε. κάτω από το 10% έως το 2020.

Το 2016, το ποσοστό των ατόμων ηλικίας 30 έως 34 ετών που είχαν ολοκληρώσει την τριτοβάθμια εκπαίδευση αυξήθηκε σε σύγκριση με το 2002 σε όλα τα κράτη-μέλη, για τα οποία υπάρχουν στοιχεία. Το 2016, το ήμισυ τουλάχιστον του πληθυσμού ηλικίας 30 έως 34 ετών ολοκλήρωσε την τριτοβάθμια εκπαίδευση στη Λιθουανία (58,7%), το Λουξεμβούργο (54,6%), την Κύπρο (53,4%), την Ιρλανδία (52,9%) και τη Σουηδία (51,0%).

Στο αντίθετο της κλίμακας, οι χαμηλότερες αναλογίες παρατηρήθηκαν στη Ρουμανία (25,6%), στην Ιταλία (26,2%), στην Κροατία (29,5%) και στη Μάλτα (29,8%). Σε σύγκριση με το 2006, το ποσοστό των ατόμων που εγκαταλείπουν πρόωρα την εκπαίδευση και κατάρτιση μειώθηκε το 2016 σε όλα τα κράτη-μέλη, εκτός από την Τσεχική Δημοκρατία, τη Ρουμανία και τη Σλοβακία. Τα χαμηλότερα ποσοστά καταγράφονται στην Κροατία (2,8%), στη Λιθουανία (4,8%), στη Σλοβενία ??(4,9%) και στην Πολωνία (5,2%) και τα υψηλότερα στην Ισπανία (19,0%) και τη Ρουμανία (18,5%).

Πηγή: SigmaLive

0 comments:

Δημοσίευση σχολίου

Παρακαλείστε όπως αποφεύγετε απρεπείς λέξεις και εκφράσεις.