22 Μαΐ 2017

Παρουσιάστηκε το Τοπικό Σχέδιο για Παραλίμνι, Αγία Νάπα και Δερύνεια


Την Πέμπτη, 18 Μαΐου 2017 πραγματοποιήθηκε στο Δημαρχείο Παραλιμνίου παρουσίαση και σεμινάριο που αφορούσε το προσχέδιο της Έκθεσης Εκπόνησης του υπό εκπόνηση Τοπικού Σχεδίου Παραλιμνίου, Αγίας Νάπας και Δερύνειας από λειτουργούς του τμήματος Πολεοδομίας και Οικήσεως.

Η Έκθεση ετοιμάστηκε από το τμήμα Πολεοδομίας και Οικήσεως στη βάση στοιχείων που συνέλεξε (απάντηση ερωτηματολογίων από Τοπικές Αρχές, διαβουλεύσεις με διάφορα Υπουργεία/Τμήματα και Φορείς) και το Πολεοδομικό Συμβούλιο έχει καταρχήν εγκρίνει το προσχέδιο της Έκθεσης Εκπόνησης.

Το περιεχόμενο της Έκθεσης Εκπόνησης αποτέλεσε θέμα συζήτησης στο σεμινάριο και οι εμπλεκόμενες Τοπικές Αρχές κληθήκαν όπως καταθέσουν και γραπτώς τις απόψεις και εισηγήσεις τους.


Οι γενικοί Στρατηγικοί Στόχοι του Τοπικού Σχεδίου Παραλιμνίου, Αγίας Νάπας, Δερύνειας αναφέρονται στην ανάπτυξη, επιλογή ευκαιριών για απόκτηση κατοικίας, κυκλοφορία, αναψυχή/ψυχαγωγία αλλά και απόθεμα γης για μελλοντική ανάπτυξη.

Σε σχέση με το περιβάλλον, το τοπίο, τη φυσική και πολιτιστική κληρονομιά αναφέρονται στην προστασία, αναβάθμιση και διαχείριση των φυσικών πόρων, του περιβάλλοντος, της βιοποικιλότητας, του τοπίου και της φυσικής και πολιτιστικής κληρονομιάς αλλά και την βελτίωση της ποιότητας ζωής των κατοίκων.

Τέλος οι Στρατηγικοί Στόχοι του Τοπικού Σχεδίου σε σχέση με την κοινωνική και οικονομική ανάπτυξη αναφέρονται στις εναλλακτικές μορφές ανάπτυξης, στη χωροθέτηση καινοτόμων δραστηριοτήτων σε σχέση με έρευνα και τεχνολογία και σε συνδυασμό με την παραγωγική βάση, την ενίσχυση ήπιων τύπων επιχειρήσεων στους τομείς της μεταποίησης, των υπηρεσιών και της καινοτομίας.


Οι αναπτυξιακές κατευθύνσεις που καθορίστηκαν βασίστηκαν στην:

 • Ανάδειξη του ρόλου της περιοχής του Τοπικού Σχεδίου σε περιφερειακό/ εθνικό επίπεδο και λειτουργία των τριών οικισμών ως ενιαίου συστήματος.
 • Προστασία, προβολή, ανάδειξη και διαχείριση του φυσικού περιβάλλοντος.
 • Διασφάλιση και ενδυνάμωση της γεωργηίας και της μεταποιητικής δραστηριότητας, σύμφωνα με το Εθνικό Στρατηγικό Σχέδιο Αγροτικής Ανάπτυξης.
 • Ανάδειξη και ενίσχυση του ρόλου της περιοχής ως τουριστικός και παραθεριστικός προορισμός τόσο σε σχέση με την Επαρχία Αμμοχώστου όσο και σε σχέση με το παγκύπριο χωροθετικό πλέγμα στα πλαίσια της πολυκεντρικότητας (υπηρεσίες, εμπόριο, τουρισμός, αθλητισμός/ αναψυχή) και ταυτόχρονη ανάπτυξη, εμπλουτισμός και εξειδίκευση του τουριστικού προϊόντος.
 • Προώθηση/ υλοποίηση έργων προτεραιότητας συμπεριλαμβανομένης και της βελτίωσης των υποδομών.

Τα θέματα για μελέτη του Τοπικού Σχεδίου Παραλιμνίου, Αγίας Νάπας, Δερύνειας είναι τα ακόλουθα:

 • Οδικό δίκτυο- Κυκλοφορία,
 • Οικιστική ανάπτυξη και Υπηρεσίες,
 • Τουριστική ανάπτυξη,
 • Μεταποίηση – Εργαστήρια – Αποθήκες,
 • Γεωργία –Κτηνοτροφία,
 • Εκπαίδευση,
 • Δημόσιες χρήσεις , Υγεία και Υποδομές Κοινωνικής Μέριμνας,
 • Αρχιτεκτονική κληρονομιά, Αρχαία μνημεία και Πολιτισμός,
 • Φυσιολατρία, Αναψυχή/ Ψυχαγωγία και Άθληση.

Τέλος σημαντικό να σημειωθεί ότι στο προσχέδιο του του Τοπικού Σχεδίου αναφέρεται ότι μετά από απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου εξουσιοδοτήθηκε το Υπουργείο Εσωτερικών να καταβάλει προσπάθειες ώστε να οριστούν οι δύο δήμοι Παραλιμνίου και Αγίας Νάπας ως Αστικά Κέντρα. Αναγνωρίζοντας το γεγονός ότι αποτελούν πολύ σημαντικά κέντρα τουριστικής ανάπτυξης και θα πρέπει να τους δοθεί η δέουσα σημασία και να βοηθηθούν με αναπτυξιακά και άλλα έργα.

Πηγή: SotiraNews

0 comments:

Δημοσίευση σχολίου

Παρακαλείστε όπως αποφεύγετε απρεπείς λέξεις και εκφράσεις.