12 Ιουν 2017

Μελέτη για την εμπιστευτικότητα στο Τμήμα Φορολογίας


Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών, σε κλειστή συνεδρία, ενέκρινε ομόφωνα την αποδέσμευση κονδυλίου ύψους €80.000 για τη διεξαγωγή μελέτης ανάλυσης κινδύνων σε ό,τι αφορά στη διαφύλαξη των πληροφοριών που διαχειρίζεται το Τμήμα Φορολογίας.

 Η διεξαγωγή της μελέτης, μαζί με άλλες ενέργειες που έχουν δρομολογηθεί, θα βοηθήσει το Τμήμα στη διαχείριση των πληροφοριών που θα λαμβάνει μέσω του Κοινού Προτύπου Αναφοράς (Common Reporting Standards) και κατά συνέπεια θα το αφαιρέσει από τη θέση μη αμοιβαίας ανταλλαγής για σκοπούς του CRS. Υπενθυμίζεται ότι το Global Forum, κατόπιν του εντοπισμού αδυναμιών, έθεσε την Κύπρο σε θέση μη αμοιβαίας αυτόματης ανταλλαγής (non-reciprocal status) για σκοπούς CRS. «Για να ανακληθεί η επιφύλαξη αυτή, έχουν γίνει κάποιες συστάσεις και αναμένεται από την πλευρά μας η προώθηση ενός πλάνου ενεργειών», σύμφωνα με το Τμήμα Φορολογίας, που σημειώνει ότι σε αυτό το πλαίσιο έχουν ήδη δρομολογηθεί διάφορες ενέργειες, μια από τις οποίες είναι η μελέτη ανάλυσης κινδύνων στη διαφύλαξη πληροφοριών που διαχειρίζεται το Τμήμα.

 Μετά από τη σημερινή συζήτηση, τα μέλη της Επιτροπής Οικονομικών έδωσαν το πράσινο φως για την αποδέσμευση του κονδυλίου των €80 χιλ. για τη μελέτη που θα πραγματοποιηθεί από εξωτερικούς συμβούλους, ενώ η διαδικασία προσφορών αναμένεται να προχωρήσει το συντομότερο. 

Πηγή: ΚΥΠΕ

0 comments:

Δημοσίευση σχολίου

Παρακαλείστε όπως αποφεύγετε απρεπείς λέξεις και εκφράσεις.