19 Ιουν 2017

Αποβάθρες και εξέδρες στην Αγία Νάπα


Στην κατασκευή δύο αποβάθρων στο παραλιακό μέτωπο αναμένεται να προχωρήσει ο Δήμος Αγίας Νάπας, δίνοντας την ευκαιρία στους χρήστες του πεζόδρομου να έχουν πρόσβαση στη θάλασσα χωρίς τον υφιστάμενο κίνδυνο ατυχημάτων λόγω του βραχώδες δύσβατου τοπίου της παραλίας, το οποίο εκτείνετε σε όλο το μήκος του παραλιακού μετώπου. Ατυχήματα τα οποία έχουν συμβεί επανειλημμένα στο παρελθόν στην προσπάθεια κυρίως των τουριστών να φτάσουν στο νερό διασχίζοντας τα δύσβατα και επικίνδυνα βράχια.

Σχετική αίτηση για την κατασκευή των δύο αποβάθρων εντός του θαλάσσιου χώρου στάλθηκε από το Τμήμα Πολεοδομίας και Οικήσεως στο Τμήμα Περιβάλλοντος, στα πλαίσια της πρώτης φάσης των έργων αναβάθμισης του παραλιακού μετώπου. Το έργο βρίσκεται στο Δήμο Αγίας Νάπας σε δυο σημεία επί του Παραλιακού Μετώπου δυτικά του αλιευτικού καταφυγίου της Αγίας Νάπας με κατεύθυνση προς την παραλία Νίσση.

Το έργο των δύο αποβάθρων περιλαμβανόταν στην αίτηση για την παραλιακή όδευση του πεζόδρομου/ ποδηλατόδρομου συνολικού πλάτους 5 μέτρων και μήκους 2.850 μέτρων. Για το έργο εκδόθηκε θετική γνωμάτευση από την Περιβαλλοντική Αρχή στις 29/11/2016 με αρνητική εισήγηση για αδειοδότηση των δυο αποβάθρων, λόγω του ότι διαπιστώνονταν αρνητικές επιπτώσεις από την κατασκευή και λειτουργία τους για το θαλάσσιο περιβάλλον και συγκεκριμένα για τον ύφαλο με βιοκοινότητες των ειδών Vermetous και Cystoseira. Τόσο η χωροθέτηση των δυο αποβάθρων, όσο και γενικότερα η προτεινόμενη κατασκευή και λειτουργία (πασσαλώσεις επί των Vermetus, φωτισμός κ.α.) κρίθηκε πως θα επηρέαζαν αρνητικά τα είδη Vermetus.

Αποτέλεσμα, ο Δήμος Αγίας Νάπας σε μια προσπάθεια να μην επηρεαστούν τα προστατευόμενα είδη από το έργο, υπέβαλε νέα Προκαταρκτική Εκτίμηση Επιπτώσεων στο Περιβάλλον (ΠΕΕΠ) με εισήγηση για αλλαγές στην χωροθέτηση, με τρόπο που να αποφεύγεται σε μεγάλο βαθμό ο επηρεασμός των ειδών Vermetus, ενώ γίνονται εισηγήσεις για νέες μεθόδους πασσαλώσεων, ώστε να διασφαλίζεται ο μη θρυμματισμός των βράχων που φιλοξενούν τα είδη. Γίνεται επίσης τροποποίηση του φωτισμού, με τρόπο που να εκπέμπεται λιγότερο φως και με φορά προς τα πάνω και μόνο για τις ώρες που αυτό θα είναι απαραίτητο.

Υποβλήθηκε επίσης, μετά από αίτημα της Περιβαλλοντικής Αρχής, Μελέτη Οικολογικής Αξιολόγησης και Περιγραφής του Θαλάσσιου Υποστρώματος των Περιοχών που θα κατασκευαστούν οι αποβάθρες.

Οι αποβάθρες και εξέδρες υπό αίτηση προς και μέσα στην θάλασσα, στοχεύουν την παροχή πρόσβασης του κοινού προς τη θάλασσα και χωροθετούνται σε δυο σημεία μεταξύ του αλιευτικού καταφυγίου Αγ. Νάπας και ξενοδοχείου Nissi Beach. Το χερσαίο μέρος των κατασκευών βρίσκεται εντός της ζώνης προστασίας της παραλίας.

Πεζόδρομος, Ποδηλατόδρομος και γήπεδα Beach Volley

Ο πεζόδρομος/ποδηλατόδρομος στην Αγία Νάπα καταλαμβάνει το παραλιακό μέτωπο δυτικά του αλιευτικού καταφυγίου Αγίας Νάπας με κατεύθυνση προς την παραλία Νησί. Αφετηρία του έργου αποτελεί ο χώρος στάθμευσης του ήδη κατασκευασμένου πολεοδομικού έργου της ανάπλασης του αλιευτικού καταφυγίου Αγίας Νάπας, το οποίο βρίσκεται στα ανατολικά του έργου. Το έργο αναμένεται να κοστίσει συνολικά €6,5 εκατ. (€3,5 εκατ. η Α’ Φάση και €3 εκατ. η Β’ Φάση) και θα κατασκευαστεί ακριβώς στη θέση του υφιστάμενου πεζόδρομου που έγινε πριν από 25 χρόνια.

Το έργο περιλαμβάνει την παραλιακή όδευση του πεζόδρομου συνολικού πλάτους 5 μέτρων και μήκους 2.850 μέτρων, 3 παιδότοπους/παιχνιδότοπους, ανθόκηπο με ενδημική χλωρίδα, παρατηρητήρια της φύσης, γήπεδα με διεθνείς προδιαγραφές για beach volley, beach soccer, και skate park, χώρο στάθμευσης κατά μήκους του όλου έργου όπου υπάρχει πρόσβαση από και προς το υφιστάμενο οδικό δίκτυο, καθώς επίσης και αστικός εξοπλισμός που περιλαμβάνει παγκάκια, καλάθους αχρήστων, βρύσες πόσιμου νερού, δημόσια ντους, στέγαστρα, αποδυτήρια/ αποχωρητήρια.

Επιπτώσεις στο περιβάλλον

Στην περιοχή 1 (ανατολική αποβάθρα) όπως προαναφέρθηκε υπάρχει βραχώδες υπόστρωμα και ύφαλοι Vermetus. Μετά από επί τόπου έρευνα στο πεδίο, η περιοχή η οποία θεωρείται καταλληλότερη για την εγκατάσταση της αποβάθρας είναι κυρίως αμμώδης. Οι πάσσαλοι ενδέχεται να επηρεάσουν τοπικά μικρό μέρος από το βραχώδες υπόστρωμα. Άλλα είδη της περιοχής δεν ενδέχεται να επηρεαστούν. Στην περιοχή αυτή έχει γίνει μετακίνηση της αποβάθρας, από την αρχική της τοποθεσία, ώστε να τοποθετηθεί σε σημείο όπου ο επηρεασμός των υποστρωμάτων και υφάλων να μειωθεί στο μέγιστο βαθμό.

Στην περιοχή 2 (δυτική αποβάθρα) όπου θα κατασκευαστεί η αποβάθρα 2 δεν υπάρχουν σημαντικά είδη οπότε αποφεύγονται οι σοβαρές επιπτώσεις.

Η υποθαλάσσια εγκατάσταση των πασσάλων ενδέχεται να δημιουργήσει θόρυβο και δονήσεις. Ο θόρυβος που εκπέμπεται από τέτοιου είδους εργασίες θεωρείται χαμηλής συχνότητας. Οι επιπτώσεις που μπορεί να δημιουργηθούν αφορούν κυρίως τα ψάρια και είναι ενδεχομένως, η πρόκληση πανικού, η αλλαγή δρομολογίων και χώρων εύρεσης τροφής έτσι ώστε να αποφεύγουν περιοχές με υψηλά επίπεδα θορύβου. Παρόλα αυτά, πολλές σύγχρονες μελέτες δείχνουν ότι οι θαλάσσιοι οργανισμοί δείχνουν μεγάλη προσαρμοστικότητα σε υψηλά επίπεδα θορύβου.

Οι πιο πάνω επιπτώσεις θεωρούνται βραχυπρόθεσμες και τοπικές, εφόσον με το πέρας των εργασιών θα μετριαστούν σε σημαντικό βαθμό ή θα εκλείψουν.

Η κατασκευή του έργου προτείνεται και για τη βελτιστοποίηση της περιοχής. Η τοποθέτηση των αποβάθρων θα αλλοιώσει την εικόνα του παραλιακού τοπίου.

Η μείωση της ένταση του φωτός στην υδάτινη στήλη προκύπτει από την κατασκευή της αποβάθρας. Η σκίαση είναι μόνο τοπικά όπου εκεί θα υπάρχει μείωση στη διαπερατότητα του φωτός. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα τη μείωση της παραγωγικότητας του φυτοπλαγκτόν και της χλωρίδας. Δηλαδή μείωση της φωτοσύνθεσης των φωτόφυλων μακροφυκών που θα βρίσκονται κάτω από τις κατασκευές.

Ο τεχνητός φωτισμός με LED προτάθηκε να εγκατασταθεί στα κιγκλιδώματα της αποβάθρας και δεν θα εισδύει το φως στη στήλη του νερού εφόσον θα φέγγει αποκλειστικά πάνω στην αποβάθρα.

Η Περιβαλλοντική Αρχή, εισηγείται την προώθηση του έργου, υπό την προϋπόθεση της εφαρμογής συγκεκριμένων όρων που τέθηκαν.

Η παρουσία των ειδών vermetus και cystoseira στην περιοχή, σε συνδυασμό με την κατασκευή των αποβάθρων, απαιτούν σωστό σχεδιασμό και χρήση μεθόδων κατασκευής που δεν θα επηρεάσει αρνητικά τα είδη. Στην περίπτωση της δυτικής αποβάθρας με αρ. 2, διαπιστώνεται πως η χωροθέτησή της δεν επηρεάζει τα συγκεκριμένα είδη, ενώ στην περίπτωση της ανατολικής αποβάθρας με αρ. 1, η νέα εισήγηση για θέση χωροθέτησης, μειώνει σε μεγάλο βαθμό τον επηρεασμό των ειδών vermetus.

Πηγή: Φιλελεύθερος / Άγγελος Νικολάου

0 comments:

Δημοσίευση σχολίου

Παρακαλείστε όπως αποφεύγετε απρεπείς λέξεις και εκφράσεις.