3 Αυγ 2017

Εξηγήσεις για κτήρια κρατικών υπηρεσιών στο Παραλίμνι


Τις ανησυχίες της επιτροπής ελέγχου της βουλής προσπαθεί να κατευνάσει το υπουργείο μεταφορών, αναφορικά με την προγραμματισμένη μεταστέγαση κρατικών υπηρεσιών σε άλλα κτήρια από τα υφιστάμενα.

Το υπουργείο μεταφορών απέστειλε επιστολή στην επιτροπή ελέγχου της βουλής σημειώνοντας ότι σε περίπτωση που δεν εξασφαλιστούν τα απαραίτητα πιστοποιητικά έγκρισης για τα κτήρια στα οποία θα μετακομίσουν υπηρεσίες του τμήματος πολεοδομίας και του τμήματος κτηματολογίου, τότε το θέμα θα εξεταστεί από την αρμόδια επιτροπή.

Στην επιστολή, το υπουργείο δίνει εξηγήσεις για το θέμα της μεταστέγασης των κεντρικών γραφείων του τμήματος κτηματολογίου και χωρομετρίας στη Λευκωσία και του επαρχιακού γραφείου τμήματος πολεοδομίας και του επαρχιακού κτηματολογικού γραφείου Αμμοχώστου σε κτήριο στο Παραλίμνι.

Σε ότι αφορά τη μεταστέγαση των κεντρικών γραφείων του κτηματολογίου, σημειώνεται ότι δόθηκε παράταση μέχρι τις 9 Σεπτεμβρίου στον ιδιοκτήτη του κτηρίου, ώστε να εξασφαλίσει πιστοποιητικό έγκρισης. «Οι εργασίες διαμόρφωσης του κτηρίου βρίσκονται στο τελικό στάδιο και αναμένεται σύντομα η συμπλήρωσή τους καθώς και η εξασφάλιση του πιστοποιητικού έγκρισης.

Για το κτήριο στο Παραλίμνι, το υπουργείο μεταφορών σημειώνει ότι εκεί θα μεταστεγαστούν οι δύο υπηρεσίες του επαρχιακού τμήματος πολεοδομίας και του επαρχιακού κτηματολογίου Αμμοχώστου.

«Για το κτήριο αυτό έχει εξασφαλιστεί πολεοδομική άδεια και έχουν ήδη αρχίσει οι απαιτούμενες εργασίες διαμόρφωσής του, οι οποίες αναμένεται να ολοκληρωθούν μέχρι το τέλος του τρέχοντος έτους», αναφέρεται στην επιστολή.

Όπως σημειώνεται, μόλις συμπληρωθούν οι εργασίες θα γίνουν οι απαραίτητες ενέργειες από τον ιδιοκτήτη για εξασφάλιση πιστοποιητικού έγκρισης.

Σε περίπτωση που δεν εξασφαλιστούν τα εν λόγω πιστοποιητικά, το θέμα θα τεθεί στην επιτροπή του κεντρικού φορέα στέγασης κρατικών υπηρεσιών για εξέταση και λήψη απόφασης, σημειώνεται στην επιστολή.

Ταυτόχρονα το τμήμα κτηματολογίου και χωρομετρίας, σε επιστολή προς τον γενικό ελεγκτή Οδυσσέα Μιχαηλίδη, για το συγκεκριμένο θέμα, σημειώνει ότι για το κτήριο στη Λευκωσία, αναμένεται σύντομα η έκδοση του πιστοποιητικού τελικής έγκρισης και η παράδοση του κτηρίου.

Αμέσως μετά το τμήμα θα κατακυρώσει το διαγωνισμό και θα ενημερώσει τον επιτυχόντα προσφοροδότη για να προχωρήσει με τη μετακόμιση.

Ως εκ τούτου, όπως διευκρινίζεται, δεν τίθεται θέμα καταβολής οποιωνδήποτε αποζημιώσεων στον επιτυχόντα προσφοροδότη. Για τη συγκεκριμένη περίπτωση έχει υπογραφεί προσύμφωνο ενοικιαστήριο έγγραφο.

Ως απάντηση σε σχετικές παρατηρήσεις του γενικού ελεγκτή, σημειώνεται ότι το συνολικό κόστος που θα καταβάλλεται για σκοπούς ενοικίασης και κάλυψης ενεργειακών αναγκών του νέου κτηρίου, είναι περίπου στα ίδια επίπεδα με το συνολικό κόστος που καταβάλλεται για ενοικίαση και κάλυψη ενεργειακών αναγκών στα προς απενοικίαση υφιστάμενα κτήρια. Συνυπολογίζοντας πρόσθετους παράγοντες, το όφελος από την εν λόγω μετακόμιση θα είναι σαφώς μεγαλύτερο, υποστηρίζει το τμήμα κτηματολογίου που αναφέρεται στο στόχο του για ανέγερση ιδιόκτητων κεντρικών γραφείων, σημειώνοντας ότι είναι η πιο οικονομική λύση.

Σχετικό σημείωμα έργου έχει τύχει θετικής αξιολόγησης από τη γενική διεύθυνση ευρωπαϊκών προγραμμάτων και το έργο βρίσκεται στο στάδιο της προώθησης για έγκριση και συμπερίληψη στο μεσοπρόθεσμο δημοσιονομικό πλαίσιο.

Το τμήμα παράλληλα, απορρίπτει τον χαρακτηρισμό του Οδυσσέα Μιχαηλίδη για το προσύμφωνο ως «ετεροβαρές συμβόλαιο», αναφέροντας ότι αυτό έτυχε νομοτεχνικής επεξεργασίας από τη νομική υπηρεσία. Όπως σημειώνεται δεν τίθετο θέμα τερματισμού του εν λόγω συμβολαίου αφού, ο ιδιοκτήτης συμμορφωνόταν προς τις υποδείξεις της αρμόδιας αρχής αναφορικά με την εξασφάλιση του πιστοποιητικού έγκρισης.

Πηγή: StockWatch / Μαρίας Χαμπή

0 comments:

Δημοσίευση σχολίου

Παρακαλείστε όπως αποφεύγετε απρεπείς λέξεις και εκφράσεις.